Profesor Stanisław Kistryn, prorektor ds. ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, przewodniczył promocjom doktorskim Wydziału Chemii. Uroczystość miała miejsce 5 grudnia 2017 roku w auli Collegium Novum UJ. 14 promowanych złożyło przysięgę doktorską i odebrało dyplomy z rąk promotorów, a wśród nich dr inż. Joanna Kryca.

Czytaj więcej...

Nasze kolejne spotkanie Zespołowe miało miejsce w ostatni piątek (11.08.2017 r.) na działce w miejscowości Borzęta. Grill, wino, rozmowy i gwiazdy!

Czytaj więcej...

Joanna Kryca obroniła dzisiaj swoją pracę doktorską pt. „Reaktor strukturalny do selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu: projektowanie katalizatora, badania transportu masy i kinetyki reakcji”.

Czytaj więcej...

Uroczystość promocji doktorskich miała miejsce 6 grudnia 2016 roku w auli Collegium Novum UJ. 21 promowanych złożyło przysięgę doktorską i odebrało dyplomy z rąk promotorów a wśród nich dr Dominika Pawcenis. Uroczystości przewodniczył prof. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych.

Czytaj więcej...

W piątek 13 maja prof. Israel E. Wachs z Lehigh University (USA) poprowadził wykład na zaproszenie pt.”The Role of Promoters in Ethylene Polymerization by Supported CrOx/SiO2 Catalysts” gościnnie w sali audytoryjnej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK w Krakowie. Wizytę prof. Wachsa w Polsce współorganizował nasz Zespół.

Czytaj więcej...

Nasza doktorantka – mgr Dominika Pawcenis wygłosiła wykład na zaproszenie na międzynarodowej konferencji „Rozproszenie światła jako narzędzie do oznaczania biofizycznych właściwości białek i cząsteczek” organizowanej przez firmę Wyatt Technology Europe. Konferencji patronowało Jagiellońskie Centrum Innowacji.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt: „Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta” w ramach którego wykonywaliśmy badania fizykochemiczne dotyczące problemu degradacji włókien w szczególności biorąc pod uwagę aspekt ochrony Arrasów ze zbiorów wawelskich.

Czytaj więcej...

20-23 stycznia dr hab. Joanna Łojewska gościła na zaprzyjaźnionym z Zespołem Wydziale Chemii i Fizyki (Dipartimento di Fisica e Chimica) Uniwersytetu w Palermo – Università degli Studi di Palermo (Włochy). Wygłosiła tam wykład na zaproszenie oraz prowadziła kilkudniowy kurs w zakresie wykonywania pomiarów i interpretacji widm spektroskopii w podczerwieni dla doktorantów i pracowników tego Wydziału.

Czytaj więcej...

21 października 2015 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Jacka Bagniuka. Obroniona praca nosi tytuł „Nowoczesne metody spektroskopowe w zastosowaniu do nieinwazyjnej i mikroinwazyjnej analizy papieru”. Pomimo niesprzyjających warunków – braku prądu, Jacek doskonale zaprezentował założenia i główne wnioski swoich badań korzystajac z klasycznych pomocy: kredy i tablicy.

Czytaj więcej...

Jak co roku Pracownia Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru uczestniczyła w Małopolskiej Nocy Naukowców. 25 września wszystcy chętni mogli poznać specyfikę pracy i porozmawiać z naukowcami w ramach zwiedzania pracowni chemicznych „Tajemniczy świat chemików” na Wydziale Chemii UJ.

Czytaj więcej...

Najnowsze posty

Archiwa