Program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) im. Mieczysława Bekkera ma na celu wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.

Czytaj więcej...

asz doktorant mgr Damian Chlebda uzyskał wyróżnienie w konkursie dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w kategori: publikacja naukowa.

Czytaj więcej...

Z przyjemnością informujemy, że nasz wynalazek “Materiał nanokompozytowy oraz jego zastosowanie” uzyskał status patentu i ochronę patentową udzielaną przez Urząd Patentowy RP.

Czytaj więcej...

Nasz kolega Jakub Milczarek przedstawił poster na 7 Konferencji Chromatograficznej w Łodzi, odbywającej się w dniach 11-13 maja. Zaprezentowane zostały wyniki z analizy chromatograficznej LZO emitowanych ze starzonego jedwabiu. Jakub urzekł publiczność i zajął 3 miejsce. Gratulujemy!

Czytaj więcej...

Nasza doktorantka mgr Dominika Pawcenis otrzymała w ramach konkursu PRELUDIUM 7 grant z Narodowego Centrum Nauki na projekt badawczy zatytułowany:

Opracowanie metody analiz rozkładu mas cząsteczkowych fibroiny za pomocą chromatografii żelowej 

Czytaj więcej...

W sobotę 15 listopada podczas 63′ Targów „BRUSSELS INNOVA 2014″, których tematem przewodnim był transfer technologii i wdrażanie postępu technicznego, jednym z laureatów został wynalazek naukowców naszego Zespołu.

Czytaj więcej...

Decyzją Komisji Stypendialnej Wydziału Chemii UJ nasz doktorant Przemysław Jodłowski otrzymał stypendium projakościowe za osiągnięcia naukowe w ramach dofinansowania dla Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, jakie otrzymało na lata 2012 -2017 Krakowskie Konsorcjum im. Mariana Smoluchowskiego.

Czytaj więcej...

Spotkanie finałowe IV edycji Salonu Naukowego odbyło się 24 czerwca 2013, 0 19.00 w sali 30 Collegium Novum. Na nim, z referatem zatytułowanym Zastosowanie opraw o kontrolowanej atmosferze do ochrony dzieł sztuki wrażliwych na fotodegradację  zaprezentował się oraz zajął II miejsce Roman Jędrzejczyk, doktorant w Pracowni Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru.

Czytaj więcej...

Najnowsze posty

Archiwa