Prorektorzy UJ prof. Jarosław Górniak oraz prof. Piotr Kuśtrowski przewodniczyli promocjom doktorskim Wydziału Chemii. Uroczystości odbyły się 10 stycznia 2022 roku w auli Collegium Novum.

Czytaj więcej...

Profesor Stanisław Kistryn, prorektor ds. ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, przewodniczył promocjom doktorskim Wydziału Chemii. Uroczystość miała miejsce 5 grudnia 2017 roku w auli Collegium Novum UJ. 14 promowanych złożyło przysięgę doktorską i odebrało dyplomy z rąk promotorów, a wśród nich dr inż. Joanna Kryca.

Czytaj więcej...

Joanna Kryca obroniła dzisiaj swoją pracę doktorską pt. “Reaktor strukturalny do selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu: projektowanie katalizatora, badania transportu masy i kinetyki reakcji”.

Czytaj więcej...

Uroczystość promocji doktorskich miała miejsce 6 grudnia 2016 roku w auli Collegium Novum UJ. 21 promowanych złożyło przysięgę doktorską i odebrało dyplomy z rąk promotorów a wśród nich dr Dominika Pawcenis. Uroczystości przewodniczył prof. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych.

Czytaj więcej...

7 stycznia 2016 roku w auli Collegium Novum UJ miała miejsce uroczystość promocji doktorskich Wydziału Chemii. Wśród obecnych promowanych swój dyplom z rąk promotora dr hab. Joanny Łojewskiej odebrali Monika Koperska oraz Jacek Bagniuk. Uroczystości przewodniczyła prorektor ds. rozwoju prof. Maria-Jolanta Flis.

Czytaj więcej...

W dniu 20 kwietnia 2014 r. odbyła się promocja doktorska dla nowych doktorów Wydziału Chemii oraz Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Promocjom doktorskim przewodniczył prof. Kistryn, prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, a sama uroczystość miała miejsce w auli Collegium Novum UJ. Trzynaścioro promowanych, wśród nich dr inż. Roman Jędrzejczyk, złożyło przysięgę doktorską i odebrało dyplomy z rąk promotorów.

Czytaj więcej...

W dniu 18 listopada w Collegium Novum odbyła się uroczysta promocja na stopień doktora, w której uczestniczył nasz kolega dr inż.  Przemysław Jodłowski.

Czytaj więcej...

Najnowsze posty

Archiwa