Zapraszamy do współpracy z naszą pracownią badań katalizatorów i materiałów! Jesteśmy zespołem doświadczonych naukowców, którzy oferują szeroki zakres badań związanych z chemią, katalizą i inżynierią materiałową.

Dla przedsiębiorstw poszukujących rozwiązań technologicznych, oferujemy możliwość wykonania badań i charakterystyk materiałów oraz katalizatorów. Nasze usługi badawcze pomagają w odkryciu nowych rozwiązań technologicznych i wprowadzeniu ich na rynek.

Jesteśmy również zainteresowani współpracą z studentami i doktorantami, którzy chcą zdobyć doświadczenie w laboratorium. Oferujemy praktyki i staże badawcze, które pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych oraz pogłębianie wiedzy naukowej. Jeśli szukasz partnera do współpracy badawczej lub chcesz zdobyć praktyczne doświadczenie w laboratorium, skontaktuj się z nami już dzisiaj!

Współpraca z przemysłem

Z przyjemnością informujemy, że nasza pracownia oferuje usługi badawcze oraz realizuje zlecenia zewnętrzne dla przemysłu.

Nasze doświadczenie i specjalizacja pozwala na przeprowadzanie badań w zakresie:

 • Charakterystyki spektroskopowej materiałów;
 • Pomiarów aktywności kinetycznej i kinetyki katalizatorów;
 • Syntezy materiałów nieorganicznych;
 • Funkcjonalizacji materiałów;
 • Pomiarów mas cząsteczkowych polimerów rozpuszczalnych w wodzie i THF;
 • Charakterystyki procesów i materiałów w realnych warunkach;
 • Starzenia materiałów w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności;
 • Obrazowania hiperspektralnego w zakresie UV-VIS;
 • Dokumentacji fotograficznej obiektów;
 • Nieniszczące, bezkontaktowe pomiary składu i właściwości;
 • I wiele innych.

Współpraca z nami gwarantuje Państwu dostęp do zaawansowanych technologii badawczych oraz wiedzy naszego zespołu specjalistów. Realizujemy projekty na najwyższym poziomie jakości, z zachowaniem terminów oraz zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów oraz ustalenia warunków współpracy.

Zapoznaj się z naszą ofertą aparatury badawczej.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły współpracy.

Współpraca akademicka

Mamy przyjemność zaprosić do naszego laboratorium ambitnych i zaangażowanych naukowców oraz studentów studiów wyższych z tytułem doktora, doktorantów, magistrantów i studentów studiów licencjackich. Aktualnie prowadzimy szereg projektów z zakresu projektowania nanomateriałów oraz opracowywania metod ich charakteryzacji metodami in situ i operando, zarówno w dziedzinie katalizy heterogenicznej, jak i chemii konserwatorskiej.

Dołączenie do naszej grupy naukowców to doskonała okazja do rozwoju kariery naukowej i zdobycia cennego doświadczenia w pracy nad nowatorskimi projektami badawczymi. Oferujemy szeroki dostęp do zaawansowanych technologii laboratoryjnych oraz możliwość współpracy z doświadczonym zespołem naukowców.

Jeśli jesteście zainteresowani pracą w naszym laboratorium i chcielibyście podjąć wyzwanie w dziedzinie projektowania nanomateriałów oraz charakteryzacji ich właściwości, serdecznie zachęcamy do przesłania swojego CV oraz listu motywacyjnego. Zapewniamy, że dołączenie do naszej grupy naukowców to nie tylko szansa na zdobycie nowych umiejętności, ale także przyjazna atmosfera i dobra organizacja pracy.

Dla osoby zainteresowanej pracą u nas jako student, oczekujemy od kandydatów następujących wymagań:
- Dobre zrozumienie nauk chemicznych, z naciskiem na chemię nieorganiczną oraz katalizę.
- Dobra znajomość metod laboratoryjnych, w tym umiejętność bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętu laboratoryjnego.
- Zdolność do pracy w zespole oraz dostosowanie się do multidyscyplinarnego charakteru projektów badawczych.
- Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
- W przypadku studentów studiów magisterskich i licencjackich, wymagane jest osiągnięcie dobrych wyników w nauce.
Doktoranckie stypendia rządowe i uniwersyteckie są dostępne każdego roku, zarówno dla studentów krajowych, jak i zagranicznych.

Wydział Chemii UJ ogłasza rekrutację do Szkoły Doktorskiej na własnej stronie internetowej.

- Studenci krajowi – studenci powinni mieć dobre wyniki w nauce (w tym doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i ich dokumentacji) preferowane osoby wyróżniające się wynikami. Badania i zaplecze akademickie studenta mogą dotyczyć jednej lub więcej nauk biochemicznych, chemii, nanotechnologii i pokrewnych dziedzin nauk przyrodniczych.

- Studenci zagraniczni – w przypadku studentów zagranicznych oczekuje się, że uzyskają oni tytuły magistra z bardzo dobrym zapleczem akademickim i badawczym w danej dziedzinie. Kandydaci powinni uzyskać ogólny wynik IELTS na poziomie 7 lub wyższym, przy minimalnym wyniku 6,5 w paśmie. Oczekuje się również, że będzie miał co najmniej dwa artykuły badawcze w czasopiśmie o dużym współczynniki oddziaływania.