Blog

Udział w Mikrosympozjum „Projektowanie katalizatorów heterogenicznych – od centrum aktywnego do reaktora katalitycznego”

Mikrosympozjum odbyło się 23 listopada 2018 r. na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej w Krakowie. Mgr Damian Chlebda wygłosił prezentację na temat “Metod syntezy katalizatorów do dopaniania metanu“. Inne tematy Mikrosympozjum dotyczyły najważniejszych zagadnień nad opracowaniem konwertera do do usuwania zanieczyszczeń z silników i turbin biogazowych. Prezentacje innych zaproszonych gości poruszały różne kwestie inżynieryjno-techniczne, jak i chemiczne badania katalizatorów dedykowane różnym ważnym procesom katalitycznym.

Read More

Jesienne konferencje katalityczne

Jak co roku, rozpoczęcie nowego roku akademickiego wiąże się ze wzmożoną aktywnością konferencyjną naukowców. W ostatnim czasie członkowie Zespołu uczestniczyli w trzech konferencjach prezentując dotychczasowe wyniki badań w ramach wielu projektów. Tak więc pierwszą konferencją w dniach 11-12 października 2018 roku była “2nd International Workshop on Functional Nanostructured Materials (FuNaM-2)“, czyli  spotkanie młodych naukowców pracujących w dziedzinie funkcjonalnych nanostrukturalnych materiałów, w szczególności w kontekście ich zastosowania w energetyce, […]

Read More

Nominacja profesorska dla Joanny Łojewskiej!

We czwartek, 18 października 2018 w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. A w gronie nominowanych – profesor Joanna Łojewska! Gratulacje! więcej informacji na stronie: prezydent.pl

Read More

Wystąpienie na 61. Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Krakowie

Po ponad 16-letnim okresie Zjazd Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego zawitał z powrotem do Krakowa. W konferencji zorganizowanej w dniach 17-21 września 2018 na Wydziale Chemii UJ uczestniczyła dr Dominika Pawcenis, która to w ramach sekcji CHEMIA POLIMERÓW I BIOPOLIMERÓW wygłosiła prezentację pt. “Nanocząstki metali osadzane w pochodnych nanocelulozy – synteza i charakterystyka” dotyczącej aktualnie prowadzonych w ramach jej projektu NCN Sonata badań. Poniżej można zobaczyć zdjęcie zrobione zaraz na początku prezentacji […]

Read More

Nagroda za najlepszy poster na konferencji BiPoCo 2018

  We wrześniu dr Dominika Pawcenis uczestniczyła w międzynarodowej konferencji organizowanej w Balatonfüred nad pięknym jeziorem Balaton na Węgrzech dotyczącą bio-polimerów i biokompozytów. Około 200 naukowców z całej Europy zaprezentowało swoje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biopolimerów i zmotywowało do dyskusji na temat różnych strategii syntezy i modyfikowania materiałów. Dr Dominika Pawcenis zaprezentowała poster pt. “Morphology, catalytic and antimicrobial activity of nanocellulose-metal nanoparticles composites obtained with different methods“, który okazał się być […]

Read More

Konferencja w Moskwie

W dniach 20-23 Maja 2018 wybraliśmy się do Moskwy! Mgr Magdalena Chrzan i mgr Damian Chlebda  uczestniczyli w konferencji katalitycznej 5th International School-Conference on Catalysis for Young Scientists “Catalyst Design: From Molecular to Industrial Level” organizowanej w N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry RAS. Zaprezentowali oni swoje wyniki badań w trakcie sesji posterowej w sekcji dotyczącej charakterystyki katalizatorów metodami in situ. Prezentowane postery nosiły tytuły: […]

Read More

Spotkanie z prof. Andrzejem Barańskim

W poniedziałek 20 stycznia 2018 r. mieliśmy przyjemność gościć u nas profesora Andrzeja Barańskiego – wieloletniego pracownika i dydaktyka na Wydziale Chemii UJ. Profesor podzielił się z nami wspomnieniami dotyczącymi jego pracy na Wydziale, a także zapoznał się z planami badawczymi Zespołu. Spotkanie zakończyło się krótką wizytą w nowych laboratoriach Zespołu.  

Read More

Promocja doktorska Joanny Krycy

Profesor Stanisław Kistryn, prorektor ds. ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, przewodniczył promocjom doktorskim Wydziału Chemii. Uroczystość miała miejsce 5 grudnia 2017 roku w auli Collegium Novum UJ. 14 promowanych złożyło przysięgę doktorską i odebrało dyplomy z rąk promotorów, a wśród nich dr inż. Joanna Kryca. Więcej zdjęć z uroczystości można znaleźć na stronie internetowej picstore.zpu.uj.edu.pl.

Read More