Poznaj naszą grupę badawczą!

Zobacz czym się zajmujemy i poczytaj nasze prace dostępne na serwisach naukowych.

prof. dr hab. Joanna Profic-Paczkowska

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Joanna Profic-Paczkowska

Kierownik Zespołu

Telefon: +48 12 686 2462
Email:

Zakład Chemii Nieorganicznej
Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński
Gronostajowa 2, 30-387 Kraków
pokój C2-06
Jedną ze specjalizacji Zespołu badawczego, który nadzoruję, są strukturalne reaktory katalityczne stosowane do usuwania gazów spalinowych z różnych źródeł, w tym lotnych związków organicznych (LZO) i tlenków azotu (NOx). W ostatnich realizowanych projektach skupiam się także na katalitycznym dopalaniu spalin z turbin biogazowych. Podejście do tego problemu jest interdyscyplinarne i popularyzuje nową, wyłaniającą się dyscyplinę inżynierii katalizatorów molekularnych. Reaktory strukturalne są wyjątkowym wynalazkiem, który pozwala na swobodne zwiększenie skali procesów chemicznych. Ich zastosowanie w różnych procesach przemysłowych jest jednak całkowicie zależne od opracowania nowych, wysoce aktywnych katalizatorów o zwiększonej konwersji dostosowanej do wysokich właściwości transportowych. Następną drogą jest optymalizacja struktury i składu materiałów nanokompozytowych poprzez korelację między: transportem masy, strukturą i składem katalizatora oraz aktywnością katalizatora.

Metody spektroskopowe in situ i operando, które są obecnie opracowywane w naszym laboratorium, wydają się być jedynym sposobem na zrozumienie procesów na poziomie molekularnym, które biorą udział w pojedynczym ziarnie katalizatora i pozwalającymi poznać fundamentalne zależności struktura-wydajność.

dr Dominika Pawcenis

Pracownik naukowy

dr Dominika Pawcenis

Pracownik naukowy

Telefon: +48 12 686 2474, +48 12 686 2240
Email:

Zakład Chemii Nieorganicznej
Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński
Gronostajowa 2, 30-387 Kraków
pokój C2-23
Moje zainteresowania badawcze pokrywają zakres chemii konserwatorskiej, będącej stosunkowo nowym obszarem chemii. Dotychczasowo zajmowałam się rozwijaniem technik analitycznych do możliwie nieniszczącej i nieinwazyjnej analizy stanu zachowania obiektów zabytkowych takich jak tkaniny i papier. W 2016 roku obroniłam rozprawę doktorską „Developing a method of molar mass distribution determination of fibroin and cellulose using size exclusion chromatography".

Jestem zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zespole Kinetyki Reakcji Heterogenicznych na Wydziale Chemii UJ, gdzie prowadzę badania związane z trwałością i degradacją biopolimerów w kontekście chemii konserwatorskiej oraz z zakresu katalizy heterogenicznej.

Byli członkowie Grupy badawczej