Nasz zespół

Informacje kontaktowe

Call: +48 12 686 2462

Email: lojewska@chemia.uj.edu.pl

prof. Joanna Paczkowska

Kierownik Zespołu
Prof. dr hab.

Zakład Chemii Nieorganicznej
Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński
Gronostajowa 2, 30-387 Kraków
pokój C2-06

Biografia

Jedną ze specjalizacji Zespołu badawczego, który nadzoruję, są strukturalne reaktory katalityczne stosowane do usuwania gazów spalinowych z różnych źródeł, w tym lotnych związków organicznych (LZO) i tlenków azotu (NOx). W ostatnich realizowanych projektach skupiam się także na katalitycznym dopalaniu spalin z turbin biogazowych. Podejście do tego problemu jest interdyscyplinarne i popularyzuje nową, wyłaniającą się dyscyplinę inżynierii katalizatorów molekularnych. Reaktory strukturalne są wyjątkowym wynalazkiem, który pozwala na swobodne zwiększenie skali procesów chemicznych. Ich zastosowanie w różnych procesach przemysłowych jest jednak całkowicie zależne od opracowania nowych, wysoce aktywnych katalizatorów o zwiększonej konwersji dostosowanej do wysokich właściwości transportowych. Następną drogą jest optymalizacja struktury i składu materiałów nanokompozytowych poprzez korelację między: transportem masy, strukturą i składem katalizatora oraz aktywnością katalizatora. Metody spektroskopowe in situ i operando, które są obecnie opracowywane w naszym laboratorium, wydają się być jedynym sposobem na zrozumienie procesów na poziomie molekularnym, które biorą udział w pojedynczym ziarnie katalizatora i pozwalającymi poznać fundamentalne zależności struktura-wydajność.

Dominika Pawcenis

dr, Pracownik naukowy

Call: +48 12 686 2474, +48 12 686 2240

Email: pawcenis[at]chemia.uj.edu.pl

Byli członkowie grupy

Osoby, które z nami pracowały

Byli studenci

Studenci prac licencjackich i magisterskich

Skontaktuj się z nami

Adresy email znajdziesz na profilu danego badacza, możesz też wykorzystać ogólny formularz kontaktów na tej stronie

Formularz kontaktowy