Dnia 25 stycznia 2024 roku miało miejsce kolejne spotkanie robocze projektu „Development and improvement of biomass conversion technologies for the provisioning of heat for industrial processes” w austriackiej firmie BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH i uczelni TU Wien. Głównym tematem tego spotkania było wprowadzanie pomiaru on-line zanieczyszczeń gazowych w pilotowej i demonstracyjnej instalacji DFB.

Czytaj więcej...

Dnia 3 kwietnia 2023 roku miało miejsce spotkanie otwierające projekt „Development and improvement of biomass conversion technologies for the provisioning of heat for industrial processes”.

Czytaj więcej...

Możemy się pochwalić, iż w wyniku oceny międzynarodowego panelu ekspertów w 14 konkursie ERA-NET Bioenergy, do finansowania rekomendowano nasz projekt:

Czytaj więcej...

Program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) im. Mieczysława Bekkera ma na celu wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.

Czytaj więcej...

Konkurs PRELUDIUM 13 przyniósł szczęście naszej doktorantce mgr Magdalenie Chrzan, która uzyskała finansowanie dla swojego projektu w wysokości 120 tys. zł! Projekt: „Opracowanie metodyki pomiarów za pomocą technik in situ i operando FTIR do badania centrów aktywnych katalizatorów do utleniania metanu” będzie realizowany przez 2 lata.

Czytaj więcej...

Damian Chlebda, przygotowujący pracę doktorską w naszym zespole, został laureatem konkursu grantowego PRELUDIUM 10 z Narodowego Centrum Nauki. Projekt zatytułowany „Opracowanie technik spektroskopowej analizy powierzchni do badania zależności pomiędzy strukturą i aktywnością katalizatorów. Badania in situ, operando i obrazowanie AFM/Raman” zostanie dofinansowany w wysokości 150 000 zł na 3 lata.

Czytaj więcej...

15 kwietnia odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu rocznych działań w ramach międzynarodowego projektu badawczo-edukacyjnego „Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta” realizowanego w ramach programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w którym byliśmy jednym z wykonawców zadań badawczych.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt: „Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta” w ramach którego wykonywaliśmy badania fizykochemiczne dotyczące problemu degradacji włókien w szczególności biorąc pod uwagę aspekt ochrony Arrasów ze zbiorów wawelskich.

Czytaj więcej...

Nasza doktorantka mgr Dominika Pawcenis otrzymała w ramach konkursu PRELUDIUM 7 grant z Narodowego Centrum Nauki na projekt badawczy zatytułowany:

Opracowanie metody analiz rozkładu mas cząsteczkowych fibroiny za pomocą chromatografii żelowej 

Czytaj więcej...

Najnowsze posty

Archiwa