W dniach 1-6 września mgr Anna Rogulska uczestniczyła w międzynarodowej konferencji dotyczącej katalizy – EUROPACAT. W trakcie konferencji zaprezentowała swoje badania: “In situ spectroscopic study of active centres in Cu exchanged Y, USY and ZSM5 zeolites as catalysts for NH3-SCR of NOx”

Czytaj więcej...

W styczniu 2012 w ramach współpracy z prof. Andrzejem Kołodziejem IICh PAN Gliwice, osoby zajmujące się zagadnieniami reaktorów chemicznych (Joanna Ochońska i Przemysław Jodłowski) wzięły udział w cyklu wykładów poświęconych inżynierii reaktorów chemicznych. W ramach wykładów prof. Kołodziej zaprezentował następujące działy: Termodynamika reakcji chemicznych Kinetyka reakcji chemicznych Modelowanie procesów heterogenicznych ze szczególnym uwzględnieniem reaktorów strukturalnych […]

Czytaj więcej...

Mikrosympozjum Inżynieria Molekularna Katalizatorów, Łódź 2-3 czerwiec 2011. Komunikaty wygłosili Przemysław Jodłowski, Arkadiusz Knapik i Marzena Iwaniszyn. Joanna Łojewska i Andrzej Kołodziej nakreślili w swoich wystąpieniach szersze pole widzenia projektu.

Czytaj więcej...

Niemal cały zespół pracujący w projekcie wziął udział w konferencji International Symposium on Nitrogen Oxides Emission Abatement NOEA, Zakopane 4-7 września 2011. Prezentacje wygłosili: Joanna Ochońska i Przemysław Jodłowski.

Czytaj więcej...

Rzeczpospolita Artykuł do pobrania: Mamo, są pieniądze na naukę Link do oryginału: http://www.rp.pl/artykul/542626.html Przekrój Artykuł do pobrania: BADANIA, GRANTY I DZIECI

Czytaj więcej...

Najnowsze posty

Archiwa