Kolejne spotkanie robocze projektu ERA-NET Bioenergy

W dniu 29 kwietnia miało miejsce kolejne spotkanie robocze projektu ERA-NET Bioenergy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie to było poświęcone projektowi BioHEAT „Development of a process chain based on opportunity fuels for heat production in industrial processes”, realizowanemu przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz firmę Danex sp.z.o.o i partnerów z Austrii i Niemiec.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję przedstawić postępy prac oraz omówić dalsze kroki niezbędne do osiągnięcia celów projektu BioHEAT. Prezentacje dotyczyły zarówno wyników badań, jak i planowanych działań rozwojowych. Warto podkreślić, że projekt BioHEAT skupia się na wykorzystaniu tzw. “opportunity fuels” do produkcji ciepła w procesach przemysłowych, co stanowi innowacyjne podejście w dziedzinie wykorzystania biomasy.

W trakcie dyskusji podjęto także temat koordynacji działań między partnerami projektu oraz omówiono ewentualne wyzwania, które mogą się pojawić w dalszej fazie realizacji. Spotkanie zakończyło się ustaleniem konkretnych kroków do podjęcia w najbliższej przyszłości oraz wyznaczeniem kierunków rozwoju projektu.