Kataliza heterogeniczna - projekty

 1. 2016/21/B/ST8/00496

  Strukturalne opływowe reaktory katalityczne z wypełnieniami drukowanymi w systemie 3D

  kierownik: dr hab. inż. Andrzej Kołodziej (Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach), wykonawca: dr hab. Joanna Łojewska
 2. 2015/19/N/ST8/00181 (2016-2019)

  Opracowanie technik spektroskopowej analizy powierzchni do badania zależności pomiędzy strukturą i aktywnością katalizatorów. Badania in situ, operando i obrazowanie AFM/Raman

  mgr Damian K. Chlebda
 3. 2014/15/B/ST8/02827 (2015-2018)

  Funkcjonalne warstwy z czarnych szkieł na bazie silseskwioksanów drabinkowych

  kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Tomasz Sitarz (WCMiIM AGH), wykonawca: dr hab. Joanna Łojewska
 4. 2013/09/B/ST8/00171 (2014-2017)

  Od centrum aktywnego do reaktora: projektowanie aktywności katalizatorów z tlenków metali dla nośników strukturalnych o wysokich parametrach transportu masy i ciepła

  kierownik dr hab. Joanna Łojewska
 5. 2011/03/B/ST8/05455,

  Piany stałe jako efektywny nośnik katalizatora – badania podstawowe transportu pędu, ciepła i masy

  kierownik: dr hab. inż. Andrzej Kołodziej (Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach), wykonawca: dr hab. Joanna Łojewska
 6. PB/KBN/03/T09C/016/26 (2003-2006)

  Nowy reaktor katalityczny z wypełnieniem strukturalnym dla dopalania ciężkich węglowodorów: Badania procesów transportu i reakcji chemicznej oraz opracowanie modelu matematycznego reaktora

  kierownik dr hab. A. Kołodziej, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN (Gliwice), główny wykonawca J. Łojewska
 7. PB/KBN/3T09C/046/27 (2004-2006)

  Nanokompozytowy katalizator na metalowym wypełnieniu strukturalnym do niskotemperaturowego dopalania węglowodorów w gazach odlotowych: nowa metoda preparatyki katalizatora na podłożu stałym.

  kierownik J. Łojewska
 8. PB/KBN/3T09B/01927 (2004-2007)

  Badania reakcji otrzymywania stężonej formaliny metodą utleniania metylalu

  kierownik prof. J. Wasilewski, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej (Blachownia), główny wykonawca J. Łojewska
 9. PB/KBN/3T08E/07527 (2004-2007)

  Optymalizacja przebiegu fibrylacji włókien celulozowych w procesie mielenia

  kierownik prof. K. Przybysz, Politechnika Łódzka, wykonawca J. Łojewska
 10. grant rozwojowy MNI (2006-2008)

  Syntetyczne receptory molekularne dla potrzeb diagnostyki i nanotechnologii

  koordynator prof. G. Schroeder, wykonawca J. Łojewska
 11. grant badawczy MNSW N209144736 (2009-2011)

  Katalizatory cienkowarstwowe wytwarzane metodą nakładania w zimnej plazmie do reaktorów strukturalnych

  kierownik prof. J. Tyczkowski, Politechnika Łódzka, główny wykonawca J. Łojewska
 12. grant badawczy MNSW NN 209 119 137 (2009-2011)

  Entropowe kryteria oceny reaktorów strukturalnych

  kierownik dr hab. A. Kołodziej, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN (Gliwice)główny wykonawca J. Łojewska
 13. grant aparaturowy 370/FNiTP/158/2009 (2009-2010)

  Reaktor katalityczny z układem analizy gazów, konfokalny mikroskop ramanowski z wyposażeniem, spektrometr FTIR w wyposażeniem

  kierownik J. Łojewska
 14. Międzynarodowe Projekty Doktorskie FNP (2009-2012)

  High mass transport catalytic systems to control emissions from biogas fuelled engines

  promotor J. Łojewska, doktorant mgr Przemysław Jodłowski
 15. Grant badawczy MNSW NN 523556638 (2010-2013)

  Strukturalny reaktor do dopalania lotnych związków organicznych oparty na nanokompozytowym katalizatorze tlenkowym – alternatywa dla monolitów ceramicznych z metalami szlachetnymi

  kierownik J. Łojewska
 16. Grant badawczy NN 209 438639 (2010-2014)

  Nanokompozytowy strukturalny katalizator do usuwania tlenków azotu z turbin biogazowych

  kierownik J. Łojewska
 17. Projekt POMOST FNP (2010-2014)

  High performance nanocomposite catalyst for structured reactors. Utilization of exhaust gases from biogas turbines

  kierownik J. Łojewska
 18. 2011/03/N/ST8/05129

  Projektowanie aktywnych nanostruktur katalitycznych na nośnikach w postaci struktur krótkokanałowych do dopalania metanu i węglowodorów – mechanizm i kinetyka reakcji

  promotor J. Łojewska
 19. dofinansowanie udziału w COST FA0904 (2011-2013)

  Aktywny materiał opakowaniowy. Ograniczenie aktywności drobnoustrojów i usuwanie lotnych związków organicznych w opakowaniach z żywnością poprzez wykorzystanie nanocząstek srebra rozproszonych w matrycy zeolitowej do powlekania lub wypełniania papieru

  kierownik J. Łojewska
 20. Akcja COST FA0904 (2011-2014)

  Eco-sustainable Food Packaging Based on Polymer Nanomaterials

  przedstawiciel Polski J. Łojewska
 21. SPB 811/N-COST/2010/0 do COST FA0904 (2011-2014)

  Eco-sustainable Food Packaging Based on Polymer Nanomaterials

  kierownik J. Łojewska
 22. 2011/03/B/ST8/05455 (2012-2015)

  Piany stałe jako efektywny nośnik katalizatora – badania podstawowe transportu pędu, ciepła i masy

  główny wykonawca - J. Łojewska