Projekt naukowy

Tytuł projektu: High performance nanocomposite catalyst for structured reactors. Utilisation of exhaust gases from biogas turbines.


In this project the focus is on the catalytic exhaust gases from biogas turbines. The approach to the problem is interdisciplinary and popularizes the new emerging discipline of molecular catalyst engineering. The structured reactors are an outstanding invention which allow free scale up of the chemical processes. Their application in various processes is entirely dependent on the development of new, highly-active catalysts with an increased conversion adjusted to high transport properties.

The way to follow is the optimization of the structure and the composition of the nanocomposite materials by working through various correlations amongst: mass transport, catalyst structure and composition and catalyst activity. In situ and operando spectroscopic methods, which are currently being developed in our lab, seem to be the only way to understand the molecular level processes which take part on a single grain of catalyst and to establish fundamental structure-performance relationships and this is where the main emphasis of this project is placed.

Dane projektu:

Numer: NN 209 438639
Kierownik: dr hab. Joanna Łojewska
Przyznana kwota: 796 980 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2010
Czas trwania projektu: 36 miesięcy

PROGRAM POMOST był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”, program współfinansowany ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Projekt realizowany był w ścisłej współpracy z zespołami z Bath University (Catalysis and Reaction Engineering Research Group – prof. Stan Kolaczkowski), Lehigh University (Operando Molecular Spectroscopy & Catalysis Research Lab – prof. Israel E. Wachs) oraz z dr. hab. Andrzejem Kołodziejem (Instytut Inżynierii Chemicznej PAN).

 

Publikacja wyników projektu w czasopismach:

 1. A. Kołodziej, J. Łojewska, T. Łojewski, M. Iwaniszyn
  Short-channel structures of triangular cross-section, Int. J. Heat and Mass. Trans. 54 (2011) 3291-3295 (IF 2008 1.500)
 2. A. Kołodziej, J. Łojewska, J. Ochońska, T. Łojewski
  Short-channel structured reactor: experiments versus previous theoretical design, Chem. Eng. Proc. 50 (2011) 869-876 (IF 2009 1.742)
 3. A. Kołodziej, J. Łojewska, M. Jaroszyński, A. Gancarczyk, P. Jodłowski
  Heat transfer and flow resistance for stacked wire gauzes: experiments and modeling, J. Mass Heat Tranf (IF 2009 1.89)

Prezentacja wyników projektu na konferencjach:

 1. International Symposium on Nitrogen Oxides Emission Abatement NOEA, Zakopane 4-7 września 2011
 2. Mikrosympozjum Inżynieria Molekularna Katalizatorów, Łódź 2-3 czerwiec 2011