Projekt naukowy

Tytuł projektu: BioHEAT – Development and improvement of biomass conversion technologies for the provisioning of heat for industrial processes


Projekt ten jest wyzwaniem w rozwoju łańcucha procesowego dla konwersji tanich (lub o ujemnych kosztach) biogennych paliw alternatywnych do gazowego pośredniego nośnika energii poprzez zgazowanie biomasy (gaz produktowy) i dalszą metanizację. Dwa przypadki biznesowe: bezpośrednie wykorzystanie ciepła z gazu produktowego, jak również dalsze ulepszenie go do wytworzenia paliwa bioSNG zostaną zbadane pod kątem ich technicznej, ekonomicznej i ekologicznej wykonalności. Ponadto, zbadane zostanie odzyskiwanie składników biomasy z pozostałości popiołu stałego w celu uzyskania nawozu, który może być ponownie wprowadzony do środowiska naturalnego w celu uprawy biomasy, aby zamknąć cykl obiegu składników biomasy.

Konwersja paliw alternatywnych będzie badana w skali pilotażowej i demonstracyjnej w celu uzyskania wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia proof-of-concept pełnego łańcucha procesu. Oceniona zostanie pełna koncepcja biorafinerii, w tym produkcja bioSNG. Zostaną opracowane i przetestowane pomiary in-situ w celu skutecznego działania takiego łańcucha procesów biopochodnych na paliwach alternatywnych.

PARTNERZY PROJEKTU:

  • AT: BEST Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH (BEST) (coordinator); TU Wien, Institute of Chemical, Environmental and Bioscience Engineering (TUW); Wien Energie (WE); Energy and Chemical Engineering GmbH (ECE); Montanuniversität Leoben (MUL);
  • PL: Jagiellonian University Krakow, Heterogeneous Reactions Kinetics Group (JagU); Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DANEX S.C. W. Dańczak, T.Kotas