Projekt naukowy

Tytuł projektu: Opracowanie metody analiz rozkładu mas cząsteczkowych fibroiny za pomocą chromatografii żelowej


Głównym celem projektu było opracowanie metody analizy rozkładu mas cząsteczkowych fibroiny zawartej w jedwabiu za pomocą chromatografii wykluczania molekularnego. Miało to dalej posłużyć wyznaczeniu współczynników równania Marka-Houwinka-Sakurady do wyznaczania wartości mas cząsteczkowych fibroiny z pomiarów lepkościowych.

Dane projektu:

Numer: 2014/13/N/ST4/04089
Kierownik: dr Dominika Pawcenis
Przyznana kwota: 49 870 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2015-03-02
Czas trwania projektu: 12 miesięcy

 

Publikacja wyników projektu w czasopismach:

  1. D. Pawcenis, M. Syrek, M. A. Koperska, T. Łojewski, J. Łojewska, Mark-Houwink-Sakurada coefficients determination for molar mass of silk fibroin from viscometric results. SEC-MALLS approach, RSC Advances 2016, 6, 38071-38078, link do publikacji 
  2. D. Pawcenis, M. Smoleń, M. A. Aksamit-Koperska, T. Łojewski, J. Łojewska Evaluating the impact of different exogenous factors on silk textiles deterioration with use of size exclusion chromatography, Applied Physics A: Materials Science & Processing 2016, 122:576 link do publikacji 

Prezentacja wyników projektu na konferencjach:

  1. European Materials Research Society 2013 Spring Meeting, poster “Size Exclusion Chromatography of silk. Problems and solutions”, D. Pawcenis, M. A. Koperska, J. M. Milczarek, T. Łojewski, J. Łojewska, May 27 – 31, 2013, Strasbourg, France
  2. XV Konferencja “Analiza chemiczna w ochronie zabytków”, poster “Ocena wpływu warunków zewnętrznych na degradację jedwabiu za pomocą chromatografii żelowej“, D. Pawcenis, M. Smoleń, M. Koperska, T. Łojewski, J. Łojewska, grudzień 3-4 2015, Warszawa
  3. Polish Scientific Networks, poster “Evaluating Silk Degradation in Cultural Heritage Objects by Means of Non-destructive Spectroscopic Methods”, M. Koperska, J. Bagniuk, D. Pawcenis, J. Łojewska, czerwiec 18-20 2015, Warszawa
  4. Konferencja Wyatt Technology Europe “Rozproszenie światła jako narzędzie do oznaczania biofizycznych właściwości białek i cząsteczek“, prezentacja “On the use of SEC-MALS in Bombyx mori silk studies”, D. Pawcenis, M. A. Koperska, M. Syrek, M. Smoleń, T. Łojewski, J. Łojewska, 28 kwietnia 2016 r., Kraków
  5.