Monthly Archives: grudzień 2015

Podsumowanie 2015 roku

Podsumowanie mijającego roku, w którym zestawiony został nowy dorobek Zespołu: nowe publikacje, projekty i nagrody; a także ważne wydarzenia z życia Zespołu – obrony prac doktorskich i formalne pojawienie się nowych (starych) doktorantów. Nowe publikacje wydane w 2015 roku, których autorem bądź współautorem był członek Zespołu: Novel intense metallic monolith for automotive applications: Experimental versus numerical studies (Article) Iwaniszyn, M. , Kryca, J., […]

Read More

Obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Aksamit-Koperskiej

15 grudnia 2015 r. na Wydziale Chemii UJ nasza koleżanka Monika Aksamit-Koperska obroniła pracę doktorską. Podczas prezentacji przedstawiła zgromadzonym główne założenia i wyniki badań nad mechanizmem degradacji fibroiny w jedwabie z jedwabnika morwowego (Bombyx mori). Praca pt.: Degradation of natural fibersin artefacts: mechanism and inhibition zyskała duże uznanie recenzentów. Należy podkreślić, że jest to kolejna praca doktorska zrealizowana w naszym Zespole i związana z ochroną dziedzictwa kulturowego. Szczególnymi […]

Read More

Mała Wielka Nauka w Łodzi

W Łodzi 10-11 grudnia 2015 r. po raz kolejny odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Mała, Wielka Nauka.  Nowy budynek dydaktyczno-laboratoryjny Politechniki Łódzkiej – Fabryka Inżynierów XXI wieku gościł przedstawicieli różnych dziedzin nauki. Doktorantki mgr M. Chrzan i mgr inż. E. Piwowarczyk przygotowały postery na temat badań nad katalizatorami do dopalania biogazu prowadzonych w naszym Zespole.

Read More

XV Konferencja Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków

Jak co roku, Zespół Katalizy Reakcji Heterogenicznych jest licznie reprezentowany na spotkaniu chemików, konserwatorów sztuki i osób związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. Główna część prezentacji tegorocznej edycji (3-4 grudnia 2015 r.) miała miejsce na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Główna tematyka sympozjum pokrywa zastosowanie metod analizy chemicznej w badaniu i konserwacji obiektów zabytkowych. Uczestnicy podczas spotkania prezentowali szeroki […]

Read More