Wizyta w Kopalni Doświadczalenej “Barbara”

Dzisiaj mieliśmy okazję zejść “pod ziemię” zobaczyć jak badania związane z górnictwem wykonywane są w korytarzach górniczych w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie.

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” w Mikołowie to najstarsza część Głównego Instytutu Górnictwa, która powstała w 1925 roku. KD „Barbara” to unikalny w skali światowej poligon doświadczalny, gdzie można przeprowadzać badania wybuchów gazów i pyłów w dużej skali oraz testować w warunkach zbliżonych do rzeczywistych nowe technologie, maszyny i urządzenia do pracy pod ziemią. Pozwala to na prowadzenie prac badawczych i usługowych z zakresu górnictwa, pożarnictwa, budownictwa, obrony cywilnej oraz wielu innych dziedzin.