Monthly Archives: październik 2015

Konferencja CAPoC 10 w Brukseli

  Tenth International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control miał miejsce w Brukseli (Belgia) w dniach 28-30 października 2015 r. Nasz Zespół na tej prestiżowej międzynarodowej konferencji reprezentowała dr hab. Joanna Łojewska. Konferencja ta wpisuje się w globalny trend badań nad układami zdolnymi do redukcji zanieczyszczeń środowiska naturalnego szczególnie tych generowanych przez emisję niską. Całe spektrum tematów pokrywało zagadnienia m.in. kontrole emisji spalin, charakterystykę katalizatorów, […]

Read More

Obrona pracy doktorskiej mgr Jacka Bagniuka

21 października 2015 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Jacka Bagniuka. Obroniona praca nosi tytuł “Nowoczesne metody spektroskopowe w zastosowaniu do nieinwazyjnej i mikroinwazyjnej analizy papieru“. Pomimo niesprzyjających warunków – braku prądu, Jacek doskonale zaprezentował założenia i główne wnioski swoich badań korzystajac z klasycznych pomocy: kredy i tablicy. Serdecznie gratulujemy!  

Read More