Monthly Archives: październik 2008

Konferencja “Przeszłość dla Przyszłości. Masowe zabezpieczanie zasobów bibliotek i archiwów”

13.10.2008 Konferencja podsumowująca Program Rządowy Kwaśny Papier. Podobnie jak w realizacji zadań Programu, tak i w organizacji spotkania zamykającego Program UJ przejął inicjatywę. Liczba zgłoszeń przekroczyła pojemność sali w BJ, gościliśmy prelegentów i słuchaczy z USA, Kanady, Szwajcarii, Anglii, Francji, Niemiec, Czech, Słowenii, Słowacji oraz oczywiście wykonawców i zainteresowanych Programem z Polski. Serwis konferencyjny: http://www.bj.uj.edu.pl/KP/konferencja.php

Read More