Yearly Archives: 2008

Konferencja “Przeszłość dla Przyszłości. Masowe zabezpieczanie zasobów bibliotek i archiwów”

13.10.2008 Konferencja podsumowująca Program Rządowy Kwaśny Papier. Podobnie jak w realizacji zadań Programu, tak i w organizacji spotkania zamykającego Program UJ przejął inicjatywę. Liczba zgłoszeń przekroczyła pojemność sali w BJ, gościliśmy prelegentów i słuchaczy z USA, Kanady, Szwajcarii, Anglii, Francji, Niemiec, Czech, Słowenii, Słowacji oraz oczywiście wykonawców i zainteresowanych Programem z Polski. Serwis konferencyjny: http://www.bj.uj.edu.pl/KP/konferencja.php

Read More

Noc Naukowców 2008

Zostaliśmy w pracy dłużej niż zwykle… Kraków przyłączył się do europejskiego przedsięwzięcia o nazwie NOC NAUKOWCÓW, a Wydział Chemii wybrał jako swoją wizytówkę nasze laboratorium (!). O 18. ruszyła lawina, ostatnich gości pożegnaliśmy tuż przed północą.

Read More

Festiwal Nauki 2008

Wsparci przez grupę studentów z Wydziału Chemii oraz pracowników Biblioteki Jagiellońskiej związanych z masowym odkwaszaniem papieru w namiocie na Rynku Głównym odwiedzającym Festiwal Nauki demonstrowaliśmy skuteczność masowej konserwacji. Okazało się, że chemia i bez eksplozji może zaciekawiać…

Read More

Studia podyplomowe

W lutym 2008 rozpoczęliśmy prowadzenie na Wydziale Chemii UJ dwusemestralnych studiów podyplomowych “Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych”. Studia o charakterze uzupełniającym kierowane są do aktywnych zawodowo konserwatorów oraz osób zajmujących się badaniami w obszarze chemii konserwatorskiej. Zainteresowanie rozpoczęciem studiów dalece przekroczyło nasze oczekiwania – trzech kandydatów na miejsce na ścisłym kierunku… Strona studiów: http://www.chemia.uj.edu.pl/chemia_konserwatorska/

Read More