Obrona pracy doktorskiej Eweliny Salamon

Wczesnym rankiem miała miejsce obrona pracy doktorskiej naszej koleżanki mgr inż. Eweliny Salamon. Obrona pracy pt. Projektowanie katalitycznego reaktora strukturalnego do dopalania metanu: katalizator, kinetyka, wypełnienie miała miejsce online z wykorzystaniem MS Teams. Prezentowany temat wzbudził wiele dyskusji, a komisja po obradach jednogłośnie zatwierdziła obronę i skierowała wniosek o nadanie tytułu naukowego Ewelinie!

Serdecznie gratulujemy!