Aparatura

Nasze Pracownie na Wydziale Chemii UJ specjalizują się w metodach spektroskopii in situoperando do badań powierzchni materiałów, w szczególności katalizatorów heterogenicznych w realnym czasie pracy. Intensywnie rozwijana jest również gałąź związana z chemią konserwatorską i badaniem obiektów dziedzictwa kulturowego. Posiadamy zaawansowane metody do analiz stanu zdegradowania materiałów m.in. na bazie polimerów naturalnych (papier, tkaniny).

Pracownia przyjmuje zlecenia analiz katalizatorów i włókien z przemysłu, instytucji kultury, archiwów oraz jednostek naukowo-badawczych, z wykorzystaniem przedstawionej aparatury. Wykonujemy prace zlecone dla różnych firm zainteresowanych kompleksowymi badaniami, jak i tymi związanymi z pojedynczymi pomiarami.

Zapraszamy do zapoznania się z wyposażeniem naszych pracowni i do kontaktu z nami!

 

Pracownia Badań Katalizatorów

Pracownia Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru