Wystąpienia konferencyjne

Wystąpienia konferencyjne w konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych, w których uczestniczyliśmy w okresie ostatnich paru lat oraz najważniejsze planowane wystąpienia. 

  Archiwum wystąpień:

  2019

  D. Chlebda, M. Chrzan, J. Łojewska, 3rd ANQUE-ICCE Intern. Congress of Chemical Engineering, Investigation on Catalytic Activity in Methane Combustion and Resistance to Thermal Ageing of Co/Pd Based Catalytic Systems, Santander, Hiszpania, 2019-06-18, 2019-06-22

  D. Chlebda, M. Chrzan, J. Łojewska, 47th IUPAC World Chemistry Congress, In Situ Raman Spectroscopy and AFM-Raman Conjugated Microscopy Surface Analysis of Alumina-supported Metal Oxide Catalysts, Paryż, Francja, 2019-07-09, 2019-07-12

  M. Chrzan, D. Chlebda, J. Łojewska, 47th IUPAC World Chemistry Congress, Methane Combustion on Metal Oxides Supported Catalysts: in Situ FTIR Studies of Active Sites, Paryż, Francja, 2019-07-05, 2019-07-12

  M. Chrzan, D. Chlebda, P. J. Jodłowski, J. Łojewska, 3rd International Congress of Chemical Engineering, Metal Oxide Catalysts for Catalytic Methane Combustion: Activity Via Active Centres, Santander, Hiszpania, 2019-06-18, 2019-06-22

  2018

  D. Chlebda, M. Chrzan, P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, J. Łojewska, 7th European Young Engineers Conference, Co/Pd Based Mixed Oxide Catalysts for Methane Combustion: Structure and Activity Studies, Warszawa, Polska, 2018-04-23, 2018-04-25

  D. Chlebda, M. Chrzan, P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, J. Łojewska, 5th International School-Conference on Catalysis for Young Scientists “Catalyst Design: From Molecular to Industrial Level”, Molecular Structures of Supported Oxide Catalysts Investigated by Raman Spectroscopy, Moskwa, Rosja, 2018-05-20, 2018-05-23

  D. Chlebda, M. Chrzan, R. Jędrzejczyk, P. Jodłowski, J. Łojewska, 50. Symposium on Catalysis, Study of Reaction Intermediates of Methane Catalytic Oxidation on Pd/Al2O3 and Co/Pd/Al2O3, Praga, Czechy, 2018-11-05, 2018-11-06

  D. Chlebda, P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, S. Górecka, L. Chmielarz, M. Sitarz, 2nd International Workshop on Functional Nanostructured Materials (FuNaM-2), Sonochemically Prepared Zeolite Catalysts in the Reduction of NOx by NH3 in Lean Gas Conditions: Catalyst Characterization and Activity Study, Kraków, Polska, 2018-10-11, 2018-10-12

  M. Chrzan, D. Chlebda, E. Piwowarczyk, P. Jodłowski, J. Łojewska, 50. Symposium on Catalysis, Investigation of Behaviour of Pd, Fe, Co Catalysts During Methane Combustion Reaction Using in Situ FTIR Spectroscopy, Praga, Czechy, 2018-11-05, 2018-11-06

  M. Chrzan, D. Chlebda, E. Salamon, P. Jodłowski, J. Łojewska, 2nd International Workshop on Functional Nanostructured Materials (FuNaM-2), IR Spectroscopy Studies on Functional Catalysts Based on Ceria Oxide, Kraków, Polska, 2018-10-11, 2018-10-12

  E. Salamon, M. Chrzan, D. Chlebda, P. Jodłowski, J. Łojewska, 2nd International Workshop on Functional Nanostructured Materials (FuNaM-2), Catalytic Activity of Cobalt-palladium Catalysts in Methane Combustion Process, Kraków, Polska, 2018-10-11, 2018-10-12

  J. Łojewska, M. Chrzan, P. Jodłowski, D. Chlebda, A. Kołodziej, 11th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC11), Towards Methane Combustion Mechanism on Metal Oxides Supported Catalysts, Belgia, Bruksela, 2018-10-29, 2018-10-31

  E. Salamon, D. Chlebda, M. Chrzan, J. Łojewska, 50. Symposium on Catalysis, Synthesis, Activation and Kinetic Study of Cobalt-palladium Catalysts for the Catalytic Combustion of Methane, Praga, Czechy, 2018-11-05, 2018-11-06

  D. Pawcenis, D. Chlebda, R. J. Jędrzejczyk, M. Sitarz, J. Łojewska, 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Nanocząstki metali osadzane w pochodnych nanocelulozy – synteza i charakterystyka, Kraków, Polska, 2018-09-17, 2018-09-21

  D. Pawcenis, D. Chlebda, R. J. Jędrzejczyk, M. Sitarz, J. Łojewska, 4th International Conference on Biobased Polymers and Composites, Morphology, Catalytic and Antimicrobial Activity of Nanocellulose-metal Nanoparticles Composites Obtained with Different Methods, Balatonfured, Węgry, 2018-09-02, 2018-09-06

  P. J. Jodłowski, I. Czekaj, Ł. Kuterasiński, D. Chlebda, A. Dziedzicka, R. J. Jędrzejczyk, M. Sitarz, S. Basąg, L. Chmielarz, International Conference on Catalysis and Surface Chemistry 2018 & 50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Experimental and Theoretical Studies of SCR DeNOx over Sonically Prepared Copper USY Catalyst, Kraków, Polska, 2018-03-18, 2018-03-23

  P. Jodłowski, I. Czekaj, Ł. Kuterasiński, D. Chlebda, A. Dziedzicka, R. Jędrzejczyk, M. Sitarz, S. Basąg, L. Chmielarz, XXII-nd Zeolite Forum, Design of Copper USY Catalyst for SCR DeNOx, Niepołomice, Polska, 2018-06-19, 2018-06-23

  D. Chlebda, Mikrosympozjum „Projektowanie katalizatorów heterogenicznych – od centrum aktywnego do reaktora katalitycznego”, Preparatyka katalizatorów do katalitycznego dopalania metanu, Kraków, Polska, 2018-11-23, 2018-11-23

  2017

  J. Łojewska, A. Kołodziej, B. Gil, R. Jędrzejczyk, P. Jodłowski, D. Chlebda, XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Multifunctional silver catalysts based on zeolites for low temperature oxidation of VOC, Kraków, Polska, 2017-03-15, 2017-03-17

  P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, D. Chlebda, M. Gierada, J. Łojewska, XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, In situ spectroscopic studies of methane catalytic combustion over Co, Ce, and Pd mixed oxides deposited on a steel surface, Kraków, Polska, 2017-03-15, 2017-03-17

  P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, D. Chlebda, A. Dziedzicka, Dzień Wynalazków – Politechnika Krakowska, Sposób wytwarzania katalizatorów tlenkowych na bazie związków chromu, Kraków, Polska, 2017-03-03, 2017-03-03

  R. Jędrzejczyk, P. Jodłowski, D. Chlebda, A. Dziedzicka, Colloquium Spectroscopicum Internationale XL, New Sonochemically Assisted Synthesis of Structured Non-noble Catalyst for Methane and VOCs Combustion, Piza, Włochy, 2017-06-11, 2017-06-16

  P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, D. Chlebda, M. Gierada, J. Łojewska, Colloquium Spectroscopicum Internationale XL, In Situ Spectroscopic Studies of Methane Catalytic Combustion over Co, Ce, and Pd Mixed Oxides Deposited on a Steel Surface, Piza, Włochy, 2017-06-11, 2017-06-16

  D. Chlebda, P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, D. Pawcenis, J. Łojewska, Colloquium Spectroscopicum Internationale XL, Evaluation of the Surface Intermediates Durigng the Methane Catalytic Combustion over Non-noble Catalysts by in Situ NIRS and 2D-COS, Piza, Włochy, 2017-06-11, 2017-06-16

  A. Dziedzicka, R. Jędrzejczyk, Ł. Kuterasiński, D. Chlebda, P. Jodłowski, Colloquium Spectroscopicum Internationale XL, Sonochemically Assisted Synthesis of Oxide Catalysts for Methane Combustion, Piza, Włochy, 2017-06-11, 2017-06-16

  P. Jodłowski, I. Czekaj, R. Jędrzejczyk, D. Chlebda, Colloquium Spectroscopicum Internationale XL, Comparison of Theoretical and Experimental Studies of Methane Adsorption on PdO/Al2O3 Structured Catalyst, Piza, Włochy, 2017-06-11, 2017-06-16

  P. Jodłowski, Ł. Kuterasiński, A. Dziedzicka, R. Jędrzejczyk, D. Chlebda, XXI Forum Zeolitowe, On the investigation of Cu, Co, Fe zeolite – steel carrier system for DeNOx and VOC abatement. Synthesis and preliminary studies., Boszkowie k. Leszna, Polska, 2017-02-07, 2017-02-11

  P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, D. Chlebda, M. Gierada, J. Łojewska, XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy From Molecules to Functional Materials, In Situ Spectroscopic Studies of Methane Catalytic Combustion over Co, Ce, and Pd Mixed Oxides Deposited on a Steel Surface, Białka Tatrzańska, Polska, 2017-09-03, 2017-09-09

  R. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, D. Chlebda, Ł. Kuterasiński, R. Ważny, M. Śliwa, P. Jodłowski, XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy From Molecules to Functional Materials, Spectroscopic and Antimicrobial Characterisation of Ag, Cu, Zn and Combined Bimetal Exchanged Zeolites, Białka Tatrzańska, Polska, 2017-09-03, 2017-09-09

  Ł. Kuterasiński, P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, D. Chlebda, XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy From Molecules to Functional Materials, Sonically Prepared Fe-MFI and Fe-USY Zeolites As Catalysts for DeNOx Processes, Białka Tatrzańska, Polska, 2017-09-03, 2017-09-09

  P. Jodłowski, I. Czekaj, Ł. Kuterasiński, R. Jędrzejczyk, D. Chlebda, M. Sitarz, XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy From Molecules to Functional Materials, Sonically Prepared Fe-MFI and Fe-USY Zeolites As Catalysts for DeNOx Processes, Białka Tatrzańska, Polska, 2017-09-03, 2017-09-09

  D. Chlebda, P. Jodłowski, D. Pawcenis, R. Jędrzejczyk, M. Chrzan, J. Łojewska, XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy From Molecules to Functional Materials, An Integrated AFM-Raman Instrument for Studying Heterogeneous Catalytic Systems – Example of Multicomponent Systems Deposited on Kanthal Steel, Białka Tatrzańska, Polska, 2017-09-03, 2017-09-09

  D. Chlebda, P. Jodłowski, A. Dziedzicka, R. Ważny, R. Jędrzejczyk, KRK InnoTech Summit 2017, Nowy sposób wytwarzania przeciwdrobnoustrojowej warstwy tlenku cyrkonu na podłożu metalicznym za pomocą sonochemicznej metody zol-żel, Kraków, Polska, 2017-10-28, 2017-10-28

  D. Chlebda, R. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, P. Jodłowski, KRK InnoTech Summit 2017, Katalizator na bazie tlenku chromu do dopalania metanu, Kraków, Polska, 2017-10-28, 2017-10-28

  M. Chrzan, E. Salomon, D. Chlebda, P. Jodłowski, J. Łojewska, XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Badania centrów aktywnych katalizatorów tlenkowych za pomocą cząsteczek sond, Kraków, Polska, 2017-03-15, 2017-03-17

  M. Chrzan, D. Chlebda, P. Jodłowski, E. Salomon, J. Łojewska, XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy From Molecules to Functional Materials, In Situ FTIR Study on Active Centers of Metal Oxide Catalysts for Methane Combustion, Białka Tatrzańska, Polska, 2017-09-03, 2017-09-09

  J. Łojewska, M. Chrzan, P. Jodłowski, D. Chlebda, A. Kołodziej, 8th World Congress on Oxidation Catalysis, Operando Spectroscopic Studies on Methane Oxidation over Pd, Fe, Co, Ni Oxides Supported Catalysts, Kraków, Polska, 2017-09-03, 2017-09-08

  M. Chrzan, D. Chlebda, P. Jodłowski, E. Piwowarczyk, J. Łojewska, KRK InnoTech Summit 2017, Bimetaliczny katalizator strukturalny do dopalania metanu, Kraków, Polska, 2017-10-28, 2017-10-28

  J. Łojewska, A. Kołodziej, A. Knapik, D. Chlebda, XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy From Molecules to Functional Materials, Coupled AFM/Raman Microscopic Systems for Analysis of Solid Surfaces, Białka Tatrzańska, Polska, 2017-09-03, 2017-09-09

  P. Rożek, M. Król, A. Knapik, D. Chlebda, W. Mozgawa, XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy From Molecules to Functional Materials, Influence of Alkali Metal Cations/type of Activator on the Structure of Alkali-activated Fly Ash – ATR-FTIR Studies, Białka Tatrzańska, Polska, 2017-09-03, 2017-09-09

  D. Chlebda, M. Chrzan, E. Salomon, D. Pawcenis, J. Łojewska, XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Struktura i właściwości katalityczne bimetalicznego układu kobalt-pallad, Kraków, Polska, 2017-03-15, 2017-03-17

  D. Chlebda, T. Łojewski, J. Łojewska, XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy From Molecules to Functional Materials, Dyes in Cellulose-based Sorbends for Water Pollutants Abatement – Identification and Differentiation Based on Raman Spectroscopy, Białka Tatrzańska, Polska, 2017-09-03, 2017-09-09

  D. Pawcenis, Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem, Kwaśny Pappier, Stegna, Polska, 2017-04-05, 2017-04-09

  2016

  M. Chrzan, E. Piwowarczyk, D. Chlebda, R. Jędrzejczyk, J. Łojewska, Zimna Plazma jako narzędzie Inżynierii Molekularnej, Badania in situ FTIR centrów aktywnych typowych nośników używanych w katalizie, Dębowiec, Polska, 2016-06-13, 2016-06-16

  M. Chrzan, E. Piwowarczyk, D. Chlebda, P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, J. Łojewska, IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Characteristics of metallic structured catalysts for the reaction of methane catalytic combustion, Łódź, Polska, 2016-05-12, 2016-05-13

  A. Knapik, P. Jodłowski, A. Kołodziej, J. Łojewska, Zimna Plazma jako narzędzie Inżynierii Molekularnej, Badania in situ kalcynacji blachy kantalowej używanej do formowania nośników strukturalnych, Dębowiec, Polska, 2016-06-13, 2016-06-16

  P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, D. Chlebda, E. Piwowarczyk, M. Chrzan, M. Sitarz, J. Łojewska, French Conference on Catalysis (FCCat 1), Sonochemical Synthesis of Metal Oxide Catalysts for Methane Catalytic Combustion: in Situ and Operando Spectroscopic Studies, Fréjus, Francja, 2016-05-23, 2016-05-27

  P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, D. Chlebda, E. Piwowarczyk, M. Chrzan, J. Ochońska, M. Iwaniszyn, A. Kołodziej, J. Łojewska, International Conference on Structured Catalysts and Reactors, Sonically Aided Catalysts for Biogas Exhaust Abatement: Experiments and Modeling, San Sebastian, Hiszpania, 2016-06-22, 2016-06-24

  D. Chlebda, P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, M. Chrzan, E. Piwowarczyk, J. Łojewska, IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Sonically aided nanocatalysts – new materials for biogas exhaust abatement, Łódź, Polska, 2016-05-12, 2016-05-13

  E. Piwowarczyk, M. Chrzan, D. Chlebda, P. Jodłowski, J. Łojewska, „Zimna Plazma jako narzędzie Inżynierii Molekularnej”,, Synteza, aktywacja i regeneracja katalizatora kobaltowo palladowego do utleniania metanu, Dębowiec, Polska, 2016-06-13, 2016-06-18

  D. Chlebda, M. Chrzan, E. Piwowarczyk, P. Jodłowski, J. Łojewska, „Zimna Plazma jako narzędzie Inżynierii Molekularnej”, Dębowiec, Polska, 13-18 czerwca, Badania in situ reakcji utleniania metanu, Dębowiec, Polska, 2016-06-13, 2016-06-18

  D. Chlebda, P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, J. Łojewska, International Workshop on Functional Nanoporous Materials “FuNaM”, Sonochemically Prepared Metal Nanoparticles Sized by DLS and AFM Topography Measurements As Catalysts Additive, Kraków, Polska, 2016-10-13, 2016-10-14

  J. Łojewska, R. Jędrzejczyk, T. Łojewski, J. Thomas, D. Pawcenis, A. Kołodziej, International Conference on Structured Catalysts and Reactors, LOW TEMPERATURE OXIDATION CATALYST BASED ON SILVER EXCHANGED ZEOLITES DEPOSITED ON CORRUGATED CARDBOARD CARRIER WITH ANTIMICROBIAL PROPERTIES, San Sebastian, Hiszpania, 2016-06-22, 2016-06-24

  M. Aksamit-Koperska, J. Bagniuk, D. Pawcenis, J. Łojewska, YoCoCu2016, 6TH CENTURY WAWEL ARRASES: EVALUATING FIBROIN AND KERATIN DEGRADATION AND PLANNING ITS PRESERVATION, Madryt, Hiszpania, 2016-09-23, 2016-09-25

  D. Chlebda, A. Rogulska, A. Majda, T. Łojewski, 6th Meeting ‘X-ray and Other Techniques in Investigations of the Objects of Cultural Heritage’, Hyperspectral Imaging Investigation on Paper Writing Traces, Kraków, Polska, 2016-05-19, 2016-05-21

  D. Chlebda, A. Rogulska, A. Majda, T. Łojewski, “6th Meeting X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural heritage", Hyperspectral imaging investigation of writing traces on paper, Kraków, Polska, 2016-05-19, 2016-05-21#-poster#

  A. Rogulska, B. Łydżba-Kopczyńska, 6th Meeting X-ray and Other Techniques in Investigations of the Objects of Cultural Heritage, Non-invasive Examination of Pigments in Medieval Hebrew Codex with Handheld XRF Spectrometer, Kraków, Polska, 2016-05-19, 2016-05-21

  A. Rogulska, B. Łydżba-Kopczyńska, 2nd International Conference on Natural Sciences and Technology in Manuscript Analysis, XRF, Micro-Raman and Polymorphic 2D Scanning for Non-invasive Inks Analysis: Examination of XVII and XVIII-century Polish Administrative Documents, Hamburg, Niemcy, 2016-02-29, 2016-03-02

  A. Rogulska, K. Wantuch-Jarkiewicz, M. Czarnecka, B. Łydżba-Kopczyńska, The Eleventh Conference on Lasers in the Conservation of Artworks (LACONA XI), The Forgotten Baroque Master – Authentication Investigations of the Painting Attributed to J. J. Knechtel, Kraków, Polska, 2016-09-19, 2016-09-23

  T. Łojewski, D. Chlebda, Second International Conference on Natural Sciences and Technology in Manuscript Analysis, Centre for the Study of Manuscript Cultures (CSMC),, Application of Hyperspectral Imaging for Quantitative Assessment of Conservation Treatments for Documents, Hamburg, Niemcy, 2016-02-29, 2016-03-02

  D. Chlebda, Training School on Nanomaterials Characterization Bialystok, Characterisation of Sonically Aided Nanocatalysts for Biogas Exhaust Abatement, Białystok, Polska, 2016-03-14, 2016-03-16

  2015

  J. Łojewska, I. Rabin, T. Łojewski, M. Missori, M. Koperska, D. Pawcenis, J. Bagniuk, European Materials Research Society Spring Meeting 2015, Recognizing Ancient Papyri by Spectroscopic, Diffractional and Chromatographic Analytical Tools, Lille, Francja, 2015-04-11, 2015-04-14

  M. Koperska, J. Bagniuk, D. Pawcenis, J. Łojewska, Polish Scientific Networks, Evaluating Silk Degradation in Cultural Heritage Objects by Means of Non-destructive Spectroscopic Methods, Warszawa, Polska, 2015-06-18, 2015-06-20

  D. Pawcenis, M. Smoleń, M. Koperska, T. Łojewski, J. Łojewska, Analiza chemiczna w ochronie zabytków XV, Ocena wpływu warunków zewnętrznych na degradację jedwabiu za pomocą chromatografii żelowej, Warszawa, Polska, 2015-12-03, 2015-12-04

  D. Pawcenis, M. Koperska, T. Łojewski, J. Łojewska, European Materials Research Society Spring Meeting 2015, Size Exclusion Chromatography of Silk – Optimization and Application to Historic Textiles, Lille, Francja, 2015-05-11, 2015-04-14

  D. Chlebda, P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, J. Łojewska, Wpływ Młodych Naukowców Na Osiągnięcia Polskiej Nauki IX Edycja, Spektroskopia korelacyjna 2D w badaniach in-situ katalitycznego dopalania LZO na katalizatorach strukturalnych, Kraków, Polska, 2015-12-05, 2015-12-05

  P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, D. Chlebda, M. Chrzan, E. Piwowarczyk, J. Tyczkowski, J. Kryca, A. Kołodziej, J. Łojewska, Tenth International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control CAPOC 10, Plasma Deposited Cobalt Oxide Structured Catalyst for VOC Combustion from Biogas Fuelled Engines, Bruksela, Belgia, 2015-10-28, 2015-10-30

  J. Kryca, M. Iwaniszyn, P. Jodłowski, D. Chlebda, R. Pędrys, A. Wróbel, T. Łojewski, A. Kołodziej, J. Łojewska, Tenth International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control CAPOC 10, Structured Foam Reactor with CuSSZ-13 Catalyst for SCR of NOx with Ammonia. Kinetic and Mass Transport Results, Bruksela, Belgia, 2015-10-28, 2015-10-30

  P. Jodłowski, Ł. Szyszka, D. Chlebda, E. Piwowarczyk, M. Chrzan, R. Jędrzejczyk, M. Sitarz, M. Iwaniszyn, A. Kołodziej, J. Łojewska, International Conference on Molecular Spectroscopy, In Situ and Operando Spectroscopic Studies of Sonically Aided Catalysts for Biogas Exhaust Abatement, Wrocław, Polska, 2015-09-09, 2015-09-13

  P. Jodłowski, D. Chlebda, R. Jędrzejczyk, E. Piwowarczyk, M. Chrzan, J. Tyczkowski, A. Kołodziej, J. Łojewska, 12th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors, 2D in Situ Correlation Spectroscopic Study of Catalytic Combustion of VOC`s over Plasma Deposited Cobalt Oxide Structured Catalyst, Szczecin, Polska, 2015-06-22, 2015-06-25

  P. Jodłowski, A. Knapik, D. Chlebda, E. Piwowarczyk, A. Kołodziej, J. Łojewska, 12th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors, Kinetic approach to evaluation of activity and mass transport in reactors in structured catalysts for VOC combustion, Szczecin, Polska, 2015-06-22, 2015-06-25

  P. Jodłowski, A. Knapik, D. Chlebda, M. Chrzan, R. Kapica, J. Tyczkowski, A. Kołodziej, J. Łojewska, 12th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors, VOC Combustion Effect of Grain Size of Cobalt Spinel Catalyst Deposited by Low Temperature Plasma on Metallic Structured Supports, Szczecin, Polska, 2015-06-22, 2015-06-25

  J. Kryca, P. Jodłowski, B. Gil, M. Sitarz, D. Chlebda, R. Jędrzejczyk, A. Kołodziej, J. Łojewska, 12th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors, Cu SSZ-13 Zeolite Catalyst on Metallic Foam Support for SCR of NOX with Ammonia: Catalyst Layering, Szczecin, Polska, 2015-06-22, 2015-06-25

  R. Jędrzejczyk, T. Łojewski, K. Turnau, P. Jodłowski, D. Chlebda, D. Pawcenis, J. Łojewska, 7 Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Nanocomposite Active Package: Study of Antimicrobial Activity, Poznań, Polska, 2015-06-25, 2015-06-27

  D. Chlebda, M. Chrzan, E. Piwowarczyk, P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, J. Łojewska, IX Kopernikanskie Seminarium Doktoranckie, A spectroscopic characterization of structured catalysts for catalytic combustion of methane, Toruń, Polska, 2015-06-24, 2015-06-26

  P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, D. Chlebda, E. Piwowarczyk, M. Chrzan, J. Łojewska, Fifth International Conference on Operando Spectroscopy – Operando V, In Situ Spectroscopic Investigation of the Active Intermediates During Catalytic Combustion of Methane over Structured Cobalt Based Catalysts, Deauville, Francja, 2015-05-17, 2015-05-21

  M. Chrzan, D. Chlebda, E. Piwowarczyk, P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, J. Łojewska, III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemi, Methane catalytic combustion over structured catalysts: a spectroscopic characterization by UV-Vis and XRF spectroscopy, Łódź, Polska, 2015-04-27, 2015-04-28

  E. Piwowarczyk, D. Chlebda, M. Chrzan, R. Jędrzejczyk, P. Jodłowski, J. Łojewska, European Young Engineers Conference, Characteristics of Metallic Structured Catalysts for Catalytic Combustion of Biogas, Warszawa, Polska, 2015-04-27, 2015-04-29

  J. Łojewska, European Materials Research Society Spring Meeting 2015, , Lille, Francja, 2015-04-11, 2015-04-14

  M. Chrzan, E. Piwowarczyk, D. Chlebda, P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, J. Łojewska, Mała Wielka Nauka, Katalityczne dopalanie metanu z użyciem katalizatorów strukturalnych: chrakterystyka spektroskopowa technikami UV-Vis i XRF, Łódź, Polska, 2015-12-10, 2015-12-11

  E. Piwowarczyk, M. Chrzan, D. Chlebda, P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, J. Łojewska, Mała Wielka Nauka, Charakterystyka metalicznych katalizatorów strukturalnych dla katalitycznego spalania biogazu, Łódź, Polska, 2015-12-10, 2015-12-11

  J. Łojewska, R. Jędrzejczyk, T. Łojewski, J. Thomas, 7 Krajowa Konferencja Nanotechnologii, From nano to atomic silver in multifunctional materials based on zeolites with sorptive, catalytic and antimicrobial properties, Poznań, Polska, 2015-06-25, 2015-06-27

  J. Syguła-Cholewińska, T. Sawoszczuk, T. Lech, D. Pawcenis, Analiza chemiczna w ochronie zabytków XV, Wpływ procesu czyszczenia na stan mikr biologiczny i stopień degradacji polimeru zabytkowej tkaniny jedwabnej, Warszawa, Polska, 2015-12-03, 2015-12-04

  D. Chlebda, D. Pawcenis, T. Łojewski, , IX Kopernikanskie Seminarium Doktoranckie, Metody chemometryczne w analizie obrazu hiperspektralnego, Toruń, Polska, 2015-06-24, 2015-06-26

  D. Chlebda, D. Pawcenis, T. Łojewski, European Materials Research Society Spring Meeting 2015, Non-destructive Text Recovery Based on Hyperspectral Imaging Technique, Lille, Francja, 2015-05-11, 2015-05-15

  D. Chlebda, A. Rogulska, T. Łojewski, Analiza chemiczna w ochronie zabytków XV, Pomiar barwy z wykorzystaniem obrazowania hiperspektralnego, Warszawa, Polska, 2015-03-12, 2015-04-12

  A. Rogulska, A. Gruchalska, G. Rusek, B. Łydżba-Kopczyńska, Manuscripts: From Fragments to Books-From Identification to Interpretation, Application of Spectroscopic Methods for Medieval Manuscripts Studies: An Examination of the Hebrew Bible and the Roman Breviary from the Ossolineum Collection, Frauenchiemsee, Niemcy, 2015-09-06, 2015-09-12

  T. Łojewski, D. Chlebda, International Congress Lights On… Cultural Heritage and Museums!, “Assessment of Spectral Changes of Inks by Hyperspectral Imaging”, Porto, Portugalia, 2015-07-20, 2015-07-21

  A. Majda, D. Chlebda, T. Łojewski, XV Konferencja Analiza chemiczna w ochronie zabytków ACHWOZ’15, Zastosowanie chemometrycznej analizy obrazów hiperspektralnych do rozróżniania nośników pisma, Warszawa, Polska, 2015-12-03, 2015-12-04

  D. Chlebda, A. Majda, T. Łojewski, Conferentia Chemometrica 2015, Discriminant Analysis of Writing Traces Using Hyperspectral Imaging, Budapeszt, Węgry, 2015-08-13, 2015-09-16

  D. Chlebda, T. Łojewski, Thematic Intensive School on Conservation Science – Ceramic Materials, Heritage Materials Surface Enhancment with Reflectance Transformation Imaging (RTI), Toledo, Hiszpania, 2015-06-26, 2015-07-07

  A. Majda, D. Chlebda, T. Łojewski, Horizons of Science 2015, Forum of Diploma Thesis, Chemometryczna analiza obrazów hiperspektralnych, Kraków, Polska, 2015-05-28, 2015-05-28

  D. Chlebda, T. Łojewski, III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Obrazowanie hiperspektralne – narzędzie nieinwazyjnej analizy obiektów zabytkowych, Łódź, Polska, 2015-04-27, 2015-04-28

  T. Łojewski, D. Chlebda, W. Zawadzki, International Congress Lights On… Cultural Heritage and Museums!, Assessment of Spectral Changes of Inks by Hyperspectral Imaging, Porto, Portugalia, 2015-07-20, 2015-07-22

  2014

  J. Bagniuk, J. Łojewska, M. Missori, A. Mosca Conte, M. Clerici, M. C. Misiti, R. Morandotii, O. Pulci, L. Teodonio, C. Violante, THz-ARTE International Workshop, UV/Vis-IR-THz Spectroscopy for Conservation Studies of Ancient Paper, Frascati, Włochy, 2014-12-02, 2014-12-03

  J. Bagniuk, J. Łojewska, A. Felici, M. Misiti, F. Mariani, M. Missori, A. Mosca Conte, O. Pulci, L. Teodonio, F. Valle, C. Violante, VIII Congresso Nazionale Di Archeometria Scienze E Beni Culturali: Stato Dell’arte E Prospettive, Innovative Approaches for Ancient Paper Diagnostic, Bolonia, Włochy, 2014-02-05, 2014-02-07

  J. Bagniuk, J. Łojewska, A. Mosca Conte, C. Violante, M. Missori, O. Pulci, 19th ETSF Workshop on Electronic Excitations, Complex Systems in Biology and Nanoscience, Oxidized Groups Kinetics in Aged Paper, Saragossa, Hiszpania, 2014-09-23, 2014-09-26

  P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, A. Knapik, J. Łojewska, J. Kryca, K. Kurleto, A. Kołodziej, AWPAC: International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis, Methane Catalytic Combustion over Structured Reactors: Kinetics and Reaction Mechanisms, Kraków, Polska, 2014-09-01, 2014-12-05

  P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, J. Łojewska, J. Kryca, M. Iwaniszyn, M. Piątek, A. Kołodziej, AWPAC: International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis, Structured Foam Reactor with Cu-SSZ13 Catalyst for SCR of NOx with Ammonia, Kraków, Polska, 2014-09-01, 2014-12-05

  P. Jodłowski, A. Knapik, R. Jędrzejczyk, D. Chlebda, A. Wach, P. Kuśtrowski, P. Stelmachowski, J. Łojewska, J. Ochońska-Kryca, A. Kołodziej, VII Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Jakościowe i ilościowe techniki analityczne: charakterystyka dystrybucji materiału aktywnego w katalizatorach, Lublin, Polska, 2014-06-10, 2014-06-12

  D. Chlebda, R. Jędrzejczyk, P. Jodłowski, A. Knapik, A. Wach, P. Kuśtrowski, P. Stelmachowski, J. Łojewska, J. Ochońska-Kryca, A. Kołodziej, VII Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Spektroskopowe i mikroskopowe metody analizy katalizatorów: aktywność i mechanizm reakcji dopalania metanu, Lublin, Polska, 2014-06-10, 2014-06-12

  R. Jędrzejczyk, P. Jodłowski, J. Łojewska, J. Ochońska-Kryca, School of Molecular Sieves 2014, Characterisation of Catalysts Based on Metal Doped Zeolites Methane Combustion by DRIFT Spectroscopy, Praga, Czechy, 2014-03-17, 2014-03-18

  R. Jędrzejczyk, P. Jodłowski, D. Chlebda, J. Łojewska, School of Molecular Sieves 2014, Analysis of Metal Distribution in Active Catalysts for Methane Combustion, Praga, Czechy, 2014-03-17, 2014-03-18

  P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, A. Knapik, J. Łojewska, J. Kryca, A. Kołodziej, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Od reaktora do centrum aktywnego: katalizatory strukturalne do usuwania spalin, Lublin, Polska, 2014-06-10, 2014-06-12

  J. Łojewska, P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, J. Kryca, M. Iwaniszyn, M. Piątek, A. Kołodziej, M. Sitarz, XXI International Conference on Chemical Reactors CHEMREACTOR-21, Characterization and kinetic studies of deNOx reaction over Cu-SSZ-13 synthesized on metallic foams, Delft, Holandia, 2014-09-22, 2014-09-25

  P. Jodłowski, J. Łojewska, A. Kołodziej, A. Burghardt, M. Iwaniszyn, J. Kryca, XXI International Conference on Chemical Reactors CHEMREACTOR-21, Structured Reactors Optimization: Entropic Approach, Delft, Holandia, 2014-09-22, 2014-09-25

  J. Łojewska, P. Jodłowski, M. Piątek, M. Iwaniszyn, A. Gancarczyk, J. Kryca, S. Kolaczkowski, R. Pędrys, A. Kołodziej, XXI International Conference on Chemical Reactors CHEMREACTOR-21, Flow Resistance, Transport and Morphology of Metallic Foams Applied As Catalyst Carrier, Delft, Holandia, 2014-09-22, 2014-09-25

  A. Rogulska, A. Knapik, J. Łojewska, 6th International FEZA Conference, In Situ Spectroscopic Studies of Supported Mo/ZSM-5 Catalyst: Probing the Active Sites by Methanol Adsorption, Lipsk, Niemcy, 2014-09-08, 2014-09-11

  M. Koperska, M. Zaitz, J. Łojewska, IV YoCoCu, 16th to 19th Century Historical Silks: Evaluating Degradation of Fibroin by Attenuated Total Reflectance Infrared and X-Ray Diffraction Spectroscopies, Agzu, Azerbejdżan, 2014-05-28, 2014-05-30

  J. Łojewska, C. Corsaro, M. Missori, D. Mallamace, L. Pietronero, F. Mallamace, XLIII National Congress on Magnetic Resonance, 1H HR-MAS NMR Investigation on the Molecular Degradation of Ancient Documents, Bari, Włochy, 2014-09-22, 2014-09-24

  J. Łojewska, F. Valle, L. Teodonio, M. Missori, Italian Soft Days 2014, Cellulose Fibers Morphology Characterization by Optical Profilometry and AFM, Rzym, Włochy, 2014-09-17, 2014-09-18

  J. Łojewska, A. Kołodziej, M. Iwaniszyn, XXI International Conference on Chemical Reactors CHEMREACTOR-21, Flow Resistance and Heat Transfer in Short Channels of Metallic Monoliths: Experiments Versus CFD, Delft, Holandia, 2014-09-22, 2014-09-25

  J. Łojewska, M. Iwaniszyn, A. Kołodziej, AWPAC: International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis, Novel Intense Metallic Monolith for Automotive Applications: Experimental Versus Numerical Studies, Kraków, Polska, 2014-09-01, 2014-12-05

  D. Pawcenis, A. Rogulska, XIV Konferencja “Analiza chemiczna w ochronie zabytków", , Warszawa, Polska, 2014-12-04, 2014-12-05

  D. Chlebda, T. Łojewski, Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, „Zastosowanie obrazowania hiperspektralnego do uczytelniania tekstu i rysunków z obiektów historycznych”, Warszawa, Polska, 2014-12-04, 2014-12-05

  T. Łojewski, D. Chlebda, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, „Analiza efektów ubocznych plazmowej dezynfekcji archiwaliów, Konserwacja i badania zabytków rękopiśmiennych”, Wrocław, Polska, 2014-11-20, 2014-11-21

  T. Łojewski, D. Chlebda, 5th Meeting X-ray and Other Techniques in Investigations of the Objects of Cultural Heritage, „Application of Modern Analytical Techniques in the Evaluation of the Side Effects of Conservation Treatments”, Kraków, Polska, 2014-05-14, 2014-05-17

  2013

  J. Ochońska, M. Iwaniszyn, M. Piątek, P. Jodłowski, T. Jacob, A. Kołodziej, J. Łojewska, International Conference on Structured Catalysts and Reactors ICOSCAR-4, Mass Transport and Kinetics in Structured Steel Foam Reactor with Cu-ZSM5 Catalyst for SCR of NOx with Ammonia, Pekin, Chiny, 2013-09-25, 2013-09-27

  P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, J. Ochońska, A. Kołodziej, M. Iwaniszyn, J. Łojewska, International Conference on Structured Catalysts and Reactors ICOSCAR-4, Evaluation of Wire Gauze Reactor Internal with Co3O4 Catalyst Doped with CeO2 and PdO for CH4 Catalytic Combustion, Pekin, Chiny, 2013-09-25, 2013-09-27

  R. Jędrzejczyk, T. Łojewski, K. Turnau, B. Gil, D. Pawcenis, D. Chlebda, J. Łojewska, XIII Konferencja Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, Biostatyczny materiał opakowaniowy: aktywna ochrona dzieł sztuki, Warszawa, Polska, 2013-12-07, 2013-12-08

  P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, A. Knapik, A. Kołodziej, J. Łojewska, XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy (ICMS): From Molecules to Nano- and Biomaterials, Spectroscopic Characterization of Co3O4 Catalyst Doped with CeO2 and PdO for CH4 and CO Catalytic Combustion, Białka Tatrzańska, Polska, 2013-09-08, 2013-09-12

  R. Jędrzejczyk, T. Łojewski, K. Turnau, Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków XIII, Biostatyczny materiał opakowaniowy: aktywna ochrona dzieł sztuki, Warszawa, Polska, 2013-12-05, 2013-12-06

  A. Knapik, J. Łojewska, P. Jodłowski, A. Kołodziej, J. Tyczkowski, 45 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Opportunities of AFM-Raman interfaced microscopes in studies of heterogeneous surfaces. Example of cobalt-copper oxide catalysts obtained by non-equillibrium plasma, Kraków, Polska, 2013-03-13, 2013-03-15

  A. Rogulska, J. Ochońska, J. Łojewska, B. Gil, A. Kołodziej, I. Wash, P. Jodłowski, 45 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, In Situ Spectroscopic Study of Active Centres in Cu Exchanged Y, USY and ZSM5 Zeolites As Catalysts for NH3-SCR of NOx, Kraków, Polska, 2013-03-12, 2013-03-15

  J. Łojewska, P. Jodłowski, A. Knapik, A. Kołodziej, International Conference on Structured Catalysts and Reactors ICOSCAR-4, Texture and Chemical Composition of Multicomponent Catalytic Materials Deposited on Metallic Structured Carriers Studied by AFM/Raman Interlaced Microscopes, Pekin, Polska, 2013-09-25, 2013-09-27

  A. Kołodziej, A. Burghardt, J. Ochońska, M. Iwaniszyn, P. Jodłowski, J. Łojewska, International Conference on Structured Catalysts and Reactors ICOSCAR-4, How to Optimize Structured Catalytic Reactors an Entropic Approach, Pekin, Chiny, 2013-09-25, 2013-09-27

  M. Iwaniszyn, A. Knapik, J. Łojewska, J. Ochońska, A. Kołodziej, ICOSCAR-4, Analysis of Transfer and Friction Properties of Short-channel Structured Reactor Experimental Study Versus CFD Modeling, International Conference on Structured Catalysts and Reactors, Pekin, Chiny, 2013-09-25, 2013-09-27

  M. Koperska, D. Pawcenis, M. Sitarz, K. Świerczek, J. Łojewska, XIII Konferencja Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, Spektroskopia osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni jako metoda analizy stopnia zdegradowania jedwabnych tkanin muzealnych, Warszawa, Polska, 2013-12-07, 2013-12-08

  D. Pawcenis, M. Koperska, J. Milczarek, T. Łojewski, J. Łojewska, European Materials Research Society Spring Meeting, Size Exclusion Chromatography of Silk: Problems and Solutions, Strasbourg, Francja, 2013-05-27, 2013-05-29

  J. Ochońska, M. Iwaniszyn, A. Kołodziej, J. Łojewska, 45 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, In Situ Synthesized Zeolite Layer on a Metallic Foam As a Structured Catalyst for NOx Reduction, Kraków, Polska, 2013-03-13, 2013-03-15

  A. Rogulska, J. Ochońska, A. Kołodziej, J. Łojewska, XIth European Congress on Catalysis “20 Years of European Catalysis… and Beyond", In Situ Spectroscopic Study of Active Centres in Cu Exchanged Y, USY and ZSM-5 Zeolites As Catalysts for NH3 -SCR of NOx, Lyon, Francja, 2013-09-01, 2013-09-06

  T. Łojewski, J. Thomas, J. Łojewska, 21th World of Photonics Congress, Recent Developments in Microreflectance Spectroscopy for Photodegradation Studies, Monachium, Niemcy, 2013-05-12, 2013-05-16

  T. Łojewski, J. Thomas, J. Łojewska, European Materials Research Society Spring Meeting, Recent Developments in Microreflectance Spectroscopy for Photodegradation Studies, Strasbourg, Francja, 2013-05-27, 2013-05-29

  T. Łojewski, W. Zawadzki, D. Chlebda, Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków XIII, Obrazowanie hiperspektralne w badaniach obiektów zabytkowych i dzieł sztuki, Warszawa, Polska, 2013-12-05, 2013-12-06

  T. Łojewski, Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków XIII, , Warszawa, Polska, 2013-12-05, 2013-12-06

  T. Łojewski, 21th World of Photonics Congress, , Monachium, Niemcy, 2013-05-12, 2013-05-16