Współpraca z przemysłem

Nawiąż współpracę

Zachęcamy do kontaktu w sprawie współpracy badawczej.

Pracownia przyjmuje również zlecenia prac zewnętrznych dotyczących m.in.:

 1. charakterystyki spektroskopowej materiałów;
 2. pomiarów aktywności kinetycznej i kinetyki katalizatorów;
 3. syntezy materiałów nieorganicznych;
 4. funkcjonalizacji materiałów;
 5. pomiarów mas cząsteczkowych polimerów rozpuszczalnych w wodzie i THF;
 6. charakterystyki procesów i materiałów w realnych warunkach;
 7. starzenia materiałów w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności;
 8. obrazowania hiperspektralnego w zakresie UV-VIS;
 9. dokumentacji fotograficznej obiektów;
 10. nieniszczące, bezkontaktowe pomiary składu i właściwości;
 11. itd.

Pełna oferta sprzętowa

Zapoznaj się z wyposażeniem pracowni

Adres

Wydział Chemii

Uniwersytet Jagielloński

Gronostajowa 2,

30-387 Kraków,

Polska

Informacje kontaktowe

Telefon:  +48 12 686 2462

Email: lojewska@chemia.uj.edu.pl

Zgłoś się