Address

Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński
Gronostajowa 2, 30-387 Kraków
pokój C2-06

Informacje kontaktowe

Call: +48 12 686 2462

Email: lojewska@chemia.uj.edu.pl

prof. Joanna Paczkowska

Kierownik Zespołu
Prof. dr hab.

Zakład Chemii Nieorganicznej
Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński
Gronostajowa 2, 30-387 Kraków
pokój C2-06

Biografia

Jedną ze specjalizacji Zespołu badawczego, który nadzoruję, są strukturalne reaktory katalityczne stosowane do usuwania gazów spalinowych z różnych źródeł, w tym lotnych związków organicznych (LZO) i tlenków azotu (NOx). W ostatnich realizowanych projektach skupiam się także na katalitycznym dopalaniu spalin z turbin biogazowych. Podejście do tego problemu jest interdyscyplinarne i popularyzuje nową, wyłaniającą się dyscyplinę inżynierii katalizatorów molekularnych. Reaktory strukturalne są wyjątkowym wynalazkiem, który pozwala na swobodne zwiększenie skali procesów chemicznych. Ich zastosowanie w różnych procesach przemysłowych jest jednak całkowicie zależne od opracowania nowych, wysoce aktywnych katalizatorów o zwiększonej konwersji dostosowanej do wysokich właściwości transportowych. Następną drogą jest optymalizacja struktury i składu materiałów nanokompozytowych poprzez korelację między: transportem masy, strukturą i składem katalizatora oraz aktywnością katalizatora.

Metody spektroskopowe in situ i operando, które są obecnie opracowywane w naszym laboratorium, wydają się być jedynym sposobem na zrozumienie procesów na poziomie molekularnym, które biorą udział w pojedynczym ziarnie katalizatora i pozwalającymi poznać fundamentalne zależności struktura-wydajność.

Strony własnych projektów

NCN, OPUS 12

Jeśli nie monolit ceramiczny to co? Opracowanie reaktora katalitycznego z wypełnieniem w postaci pian stałych do dopalania metanu, 2016/23/B/ST8/02024

NCN, OPUS 5

Od centrum aktywnego do reaktora: projektowanie aktywności katalizatorów z tlenków metali dla nośników strukturalnych o wysokich parametrach transportu masy i ciepła, 2013/09/B/ST8/00171

FNP, Program Pomost

High performance nano composite catalyst for structured reactors. Utilization of exhaust gases from biogas turbines. POMOST/2011-3/7

prof. dr hab.

 1. 2018

  Profesor zwyczajny

  Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
 2. 2006

  habilitacja

  Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
 3. 1995

  PhD w dziedzinie nauk chemicznych

  Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
 4. 1990

  magister nauk chemicznych

  Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Staże badawcze

 1. 2011-12
  Bethlehem, Pennsylvania‎, USA
  Lehigh University

Wybrane nagrody i wyróżnienia

 • 2006
  I nagroda zespołowa za serię artykułów
  Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego