Adres

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński,
Gronostajowa 2, 30-387 Kraków,
pokój C2-27

Informacje kontaktowe

Call: +48 12 686 2478

Email: magdalena.chrzan[at]uj.edu.pl

Magdalena Chrzan

mgr, doktorantka

Zakład Chemii Nieorganicznej,
Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński,
Gronostajowa 2, 30-387 Kraków,
pokój C2-27

Biografia

Konsekwentnie od studiów magisterskich zajmuje się katalizą heterogeniczna i metodami ilościowego opisu centrów aktywnych najpierw w układach zeolitowych a obecnie tlenków metali przejściowych.

Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą opracowaniem metodyki jakościowego i ilościowego badania centrów aktywnych na katalizatorach tlenkowych w oparciu o techniki spektroskopii w podczerwieni IR. Badania skupiają się na katalizatorach z tlenków metali do procesów utleniania i redukcji, w szczególności do całkowitego utleniania metanu.

Edukacja

  1. 2014

    magister nauk chemicznych

    Wydziału Chemii, Uniwersytet Jagielloński