Address

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński,
Gronostajowa 2, 30-387 Kraków,
pokój C2-23

Informacje kontaktowe

Call: +48 12 686 2478

Email: ewelina.piwowarczyk@uj.edu.pl

Ewelina Salamon

mgr inż.; doktorantka

Zakład Chemii Nieorganicznej,
Wydział Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Gronostajowa 2, 30-387 Kraków,
pokój C2-23

Biografia

Ewelina ukończyła studnia magisterskie na Politechnice Krakowskiej uzyskując stopień naukowy magistra inżyniera. W swojej rozprawie doktorskiej postanowiła połączyć inżynierię chemiczną z elementami spektroskopowej charakterystyki katalizatora. W pracy naukowej projektuje i modeluje prace reaktorów z wypełnieniami z katalizatorów strukturalnych głownie dla reakcji dopalania metanu.