Adres

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński,
Gronostajowa 2, 30-387 Kraków,
pokój C2-23

Informacje kontaktowe

Call: +48 12 686 2474, +48 12 686 2240

Email: pawcenis[at]chemia.uj.edu.pl

Dominika Pawcenis

dr, Pracownik naukowy

Zakład Chemii Nieorganicznej,
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Gronostajowa 2, 30-387 Kraków,
pokój C2-23

Biografia

Moje zainteresowania badawcze pokrywają zakres chemii konserwatorskiej, będącej stosunkowo nowym obszarem chemii. Dotychczasowo zajmowałam się rozwijaniem technik analitycznych do możliwie nieniszczącej i nieinwazyjnej analizy stanu zachowania obiektów zabytkowych takich jak tkaniny i papier. W 2016 roku obroniłam rozprawę doktorską „Developing a method of molar mass distribution determination of fibroin and cellulose using size exclusion chromatography".

Jestem zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zespole Kinetyki Reakcji Heterogenicznych na Wydziale Chemii UJ, gdzie prowadzę badania związane z trwałością i degradacją biopolimerów w kontekście chemii konserwatorskiej oraz z zakresu katalizy heterogenicznej.

Strony własnych projektów

NCN, SONATA 12

Nanoceluloza+nanocząstki metali. Synteza i badania funkcjonalizowanej nanocelulozy w kierunku immobilizacji nanocząstek metali., 2016/23/D/ST5/00451

NCN, PRELUDIUM 7

Opracowanie metody analiz rozkładu mas cząsteczkowych fibroiny za pomocą chromatografii żelowej, 2014/13/N/ST4/04089

Wykształcenie

 1. 2016

  PhD w dziedzinie nauki chemiczne

  Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
 2. 2011

  magister nauk chemicznych

  Wydziału Chemii, Uniwersytet Wrocławski

Wybrane nagrody

 • 2018
  Nagroda za najlepszy poster naukowy