Dydaktyka

Wykład z podstaw chemii dla rok I studiów licencjackich, kierunek Ochrona Środowiska

Ćwiczenie laboratoryjne z techniki FTIR dla I roku studiów magisterskich, kierunek chemia

Opieka na pracami studenckimi

Zapraszam studentów szukających ciekawych tematów, świetnie wyposażonych laboratoriów i dobrej atmosfery do przygotowania pracy licencjackiej lub magisterskiej w zespole, którym kieruję, tematyka prac: kataliza heterogeniczna lub chemia konserwatorska.

Zapraszam również do kontaktu absolwentów zainteresowanych przygotowaniem doktoratu w ramach studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Chemii UJ – szukamy zdolnych i pełnych pasji kandydatów w obu dziedzinach badań prowadzonych