Badania

W chwili obecnej kieruję 2 projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSW (oba na lata 2010/12) oraz projektem POMOST, finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (2010/12).

Uczestniczę również w realizacji projektu prowadzonego przez Muzeum Państwowe na Wawelu.

W 2010 roku dzięki grantowi z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (2,4 mln pln) utworzyłam Pracownię Badań Katalizatorów.

Dydaktyka

Wykład z podstaw chemii dla rok I studiów licencjackich, kierunek Ochrona Środowiska

Ćwiczenie laboratoryjne z techniki FTIR dla I roku studiów magisterskich, kierunek chemia

Opieka na pracami studenckimi

Prowadzę obecnie rekrutację studentów studiów doktoranckich na stypendia fundowane w ramach projektu High performance nanocomposite catalyst for structured reactors. Utilisation of exhaust gases from biogas turbines finansowanego przez FNP w ramach programu POMOST – do zdobycia 3 stypendia w kwocie 3500 zł miesięcznie przez trzy lata!

Zapraszam studentów szukających ciekawych tematów, świetnie wyposażonych laboratoriów i dobrej atmosfery do przygotowania pracy licencjackiej lub magisterskiej w zespole, którym kieruję, tematyka prac: kataliza heterogeniczna lub chemia konserwatorska.

Zapraszam również do kontaktu absolwentów zainteresowanych przygotowaniem doktoratu w ramach studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Chemii UJ – szukamy zdolnych i pełnych pasji kandydatów w obu dziedzinach badań prowadzonych