Badania

Wykaz prac: Researchgate

Projekty badawcze:

 1. Nanoceluloza+nanocząstki metali. Synteza i badania funkcjonalizowanej nanocelulozy w kierunku immobilizacji nanocząstek metali, SONATA 12 Narodowe Centrum Naukinr decyzji 2016/23/D/ST5/00451, 2017-2020, kierownik
 2. Opracowanie metody analiz rozkładu mas cząsteczkowych fibroiny za pomocą chromatografii żelowej, PRELUDIUM 7, Narodowe Centrum Nauki, nr decyzji 2014/13/N/ST4/04089, 2015-2016, kierownik (projekt zakończony)
 3. Aktywny materiał opakowaniowy. Ograniczenie aktywności drobnoustrojów i usuwanie lotnych związków organicznych w opakowaniach z żywnością poprzez wykorzystanie nanocząstek srebra rozproszonych w matrycy zeolitowej do powlekania lub wypełniania papieru, Projekt SPB 811/N-COST/2010/0 ad.COST FA0904, Narodowe Centrum Nauki, wykonawca (projekt zakończony)
 4. Metody spektroskopii operando i in situ do badania mechanizmu degradacji polipeptydów na przykładzie fibroiny, Projekt 2011/01/N/ST4/03604 , Narodowe Centrum Nauki, wykonawca (projekt zakończony)

Dydaktyka

Semestr zimowy:

 • I rok I stopień, chemia, Podstawy Chemii (lab).
 • II rok I stopień, chemia medyczna, Chemia Nieorganiczna i Bionieorganiczna (lab).
 • I rok II stopień, chemia, Analiza instrumentalna (lab) Analiza cieczy i ciał stałych z użyciem fluorescencji rentgenowskiej z rozpraszaniem energii.
 • III rok  Ochrona Środowiska, Podstawy analizy instrumentalnej (lab) Techniki spektroskopii w podczerwieni w analizie ciał stałych.

Semestr letni:

 • I rok II stopień, chemia. Metody instrumentalne w analizie środowiskowej i farmaceutycznej (lab)
  Wyznaczanie szybkości degradacji polistyrenu w środowisku naturalnym, materiały do ćwiczenia

Studia podyplomowe “Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych”

 • laboratorium HPLC/SEC