Badania

Wykaz prac:

 1. L. Teodonio, M. Missori, D. Pawcenis, J. Łojewska, F. Valle, Nanoscale analysis of degradation processes of cellulose fibers, Micron 2016, 91, 75-81,
 2. D. Pawcenis, M. Smoleń, M. A. Aksamit-Koperska, T. Łojewski, J. Łojewska, Evaluating the impact of different exogenous factors on silk textiles deterioration with use of size exclusion chromatography, Applied Physics A: Materials Science & Processing 2016, 122:576
 3. D. Pawcenis, M. Syrek, M. A. Koperska, T. Łojewski, J. Łojewska, Mark-Houwink-Sakurada coefficients determination for molar mass of silk fibroin from viscometric results. SEC-MALLS approach, RSC Advances 2016, 6, 38071-38078
 4. E. Bidzińska, M. Michalec, D. Pawcenis, Effect of thermal treatment on potato starch evidenced by EPR, XRD and molecular weight distribution, Magn. Reson. Chem. 2015, DOI: 10.1002/mrc.4310
 5. M. A. Koperska, D. Pawcenis, J. M. Milczarek, A. Blachecki, T. Łojewski, J. Łojewska, Fibroin degradation – Critical evaluation of conventional analytical methods, Polym. Deg. Stab. 2015120, 357-357
 6. D. Pawcenis, J. L. Thomas, T. Łojewski, J. M. Milczarek, J. Łojewska, Towards determination of absolute molar mass of cellulose polymer by size exclusion chromatography with mulitple angle laser light scattering detection, J. Chrom. A 2015, 1409, 53-59
 7. D. Pawcenis, M. A. Koperska, J. M. Milczarek, T. Łojewski, J. Łojewska, Size exclusion chromatography for analyses of fibroin in silk: optimization of sampling and separation conditions, Appl. Phys. A Mater. Sci. Process. 2014, 114, 301–308
 8. M. A. Koperska, D. Pawcenis, J. Bagniuk, M.M. Zaitz, M. Missori, T. Łojewski, J. Łojewska, Degradation markers of fibroin in silk through infrared spectroscopy, Polym. Deg. Stab. 2014, 105, 185-196
 9. M. Łabanowska, M.Kurdziel, E.Bidzińska, A. Wesełucha-Birczyńska, D. Pawcenis, T. Łojewski, T. Fortuna, S. Pietrzyk and I. Przetaczek-Rożnowska, Influence of starch oxidation and phosphorylation on thermal generation of carbohydrate radicals studied by electron paramagnetic resonance, Starch 2013, 65, 782-790
 10. Dominika Pawcenis, Grzegorz Rusek, Poszukiwania markerów wieku w farbach graficznych, Materiały 8. Konferencji nt. Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, pp 103-112, ISBN 978-83-7177-890-2

Projekty badawcze:

 1. Nanoceluloza+nanocząstki metali. Synteza i badania funkcjonalizowanej nanocelulozy w kierunku immobilizacji nanocząstek metali, SONATA 12 Narodowe Centrum Naukinr decyzji 2016/23/D/ST5/00451, 2017-2020, kierownik
 2. Opracowanie metody analiz rozkładu mas cząsteczkowych fibroiny za pomocą chromatografii żelowej, PRELUDIUM 7, Narodowe Centrum Nauki, nr decyzji 2014/13/N/ST4/04089, 2015-2016, kierownik (projekt zakończony)
 3. Aktywny materiał opakowaniowy. Ograniczenie aktywności drobnoustrojów i usuwanie lotnych związków organicznych w opakowaniach z żywnością poprzez wykorzystanie nanocząstek srebra rozproszonych w matrycy zeolitowej do powlekania lub wypełniania papieru, Projekt SPB 811/N-COST/2010/0 ad.COST FA0904, Narodowe Centrum Nauki, wykonawca (projekt zakończony)
 4. Metody spektroskopii operando i in situ do badania mechanizmu degradacji polipeptydów na przykładzie fibroiny, Projekt 2011/01/N/ST4/03604 , Narodowe Centrum Nauki, wykonawca (projekt zakończony)

Dydaktyka

Semestr zimowy:

 • I rok II stopień, chemia. Analiza instrumentalna (lab) Analiza cieczy i ciał stałych z użyciem fluorescencji rentgenowskiej z rozpraszaniem energii.
 • III rok  Ochrona Środowiska, Podstawy analizy instrumentalnej (lab) Techniki spektroskopii w podczerwieni w analizie ciał stałych. 

Semestr letni:

 • I rok II stopień, chemia. Metody instrumentalne w analizie środowiskowej i farmaceutycznej (lab)
  Wyznaczanie szybkości degradacji polistyrenu w środowisku naturalnym, materiały do ćwiczenia

Studia podyplomowe „Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych”

 • laboratorium HPLC/SEC