Badania

ResearchGate_Logo

Rozwój i zastosowanie metod in situ i operando spektroskopii molekularnej i mikroskopii sił atomowych do badań katalizatorów tlenkowych.

Projekty badawcze:

  1. Opracowanie technik spektroskopowej analizy powierzchni do badania zależności pomiędzy strukturą i aktywnością katalizatorów. Badania in situ, operando i obrazowanie AFM/Raman.” National Science Centre, PRELUDIUM 10, no. 2015/19/N/ST8/00181 – projects leader
  2. Od centrum aktywnego do reaktora: projektowanie aktywności katalizatorów z tlenków metali dla nośników strukturalnych o wysokich parametrach transportu masy i ciepła“; National Science Centre, OPUS 5, no. 2013/09/B/ST8/00171 – contractor in the project [projekt zakończony]
  3. Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta” Zamek Królewski na Wawelu- Państwowe Zbiory Sztuki w ramach programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego no. 15d/II/2013/PL09; 01.04.2015 – 30.04.2016 – contractor in the project [projekt zakończony]
  4. Ocena efektów dezynfekcji archiwaliów plazmą niskotemperaturową” National Science Centre, OPUS 2, no. DEC-2011/03/B/HS2/05221 – contractor in the project; [projekt zakończony]