Byli członkowie

Byli członkowie

Badania

Byli członkowie Zespołu

Roman Jędrzejczyk dr inż. Roman Jędrzejczyk

Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ

dr inż Przemysław Jodłowski

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

dr Jacob Thomas

University of Gothenburg, Sweden

dr Arkadiusz Knapik

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

dr Jacek Bagniuk

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

dr Monika Koperska

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

dr inż. Joanna Kryca
dr Jakub Milczarek dr Jakub Milczarek

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

Tomasz Łojewski dr hab. Tomasz Łojewski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie