Badania

Badania centrów aktywnych materiałów katalitycznych z tlenków metali za pomocą metod spektroskopowych in situ

Dydaktyka

Semestr zimowy 2014/15

Ochrona Środowiska, III rok

  • Laboratorium Analiza instrumentalna w ochronie środowiska A, ćw. 10: Techniki spektroskopii w podczerwieni w analizie ciał stałych 

    instrukcja do ćwiczenia

Chemia, I rok MSU