Projekt Sonata


Dane projektu:

Numer: 2016/23/D/ST5/00451
Kierownik: dr Dominika Pawcenis
Przyznana kwota: 632 300 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2017-07-18
Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Celem projektu jest opracowanie hybrydowego materiału składającego się z funkcjonalizowanej nanocelulozy oraz osadzonych w niej nanocząstek metali (palladu, platyny, miedzi, bądź kobaltu), a następnie zbadanie właściwości takiego połączenia. Oczekuje się, że przeprowadzenie makrocelulozy do nanocelulozy pozwoli na uzyskanie szeregu pożądanych właściwości takich jak większa porowatość, większa higroskopijność, lepsze właściwości termiczne, mechaniczne i optyczne.

Prezentacja wyników projektu na konferencjach:

  1. 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prezentacja “Nanocząstki metali osadzane w pochodnych nanocelulozy – synteza i charakterystyka" D. Pawcenis, D. K. Chlebda, R. J. Jędrzejczyk, M. Sitarz, J. Łojewska, 17-21 września 2018 r. Kraków
  2. 4th International Conference on Bio-based Polymers and Composites (BiPoCo 2018), poster „Morphology, catalytic and antimicrobial activity of nanocellulose-metal nanoparticles composites obtained with different methodsD. Pawcenis, D. K. Chlebda, R. J. Jędrzejczyk, M. Sitarz, J. Łojewska, 2-6 września 2018 r., Balatonfured, Węgry. (I miejsce w konkursie na najlepsze postery)

Publikacja wyników projektu w czasopismach:

  1. D. Pawcenis, D. K. Chlebda, R. J. Jędrzejczyk, M. Leśniak, M. Sitarz, J. Łojewska, Preparation of silver nanoparticles using different fractions of TEMPO-oxidized nanocellulose, European Polymer Journal 2019, 116, 242-255 https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2019.04.022

Zakupiona aparatura:

  1. Elektroprzędzarka z modułem kontroli atmosfery, z układem dwóch pomp, pojedynczej oraz współosiowej (co-axial) dyszy, prod. Bionicia S. L., zakup kwiecień 2018 r.
  2. Liofilizator z kondenserem lodu -85 st. C prod. Telstar, zakup marzec 2018 r.
  3. System oczyszczania wody Hydrolab HLP10UV, zakup czerwiec 2018 r.