Program Pomost


Dane projektu:

Numer: POMOST/2011-3/7
Kierownik: dr hab. Joanna Łojewska
Przyznana kwota: 796 980 PLN
Rozpoczęcie projektu: 2011
Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Program Pomost był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”,
Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”.
Program jest współfinansowany ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

One of the specializations of the research team that I supervise is structured catalytic reactors used for removal of exhaust gases from various sources including volatile organic compounds (VOC) and nitrogen oxides (NOx). In this project the focus is on the catalytic exhaust gases from biogas turbines. The approach to the problem is interdisciplinary and popularizes the new emerging discipline of molecular catalyst engineering. The structured reactors are an outstanding invention which allow free scale up of the chemical processes. Their application in various processes is entirely dependent on the development of new, highly-active catalysts with an increased conversion adjusted to high transport properties. The way to follow is the optimization of the structure and the composition of the nanocomposite materials by working through various correlations amongst: mass transport, catalyst structure and composition and catalyst activity. In situ and operando spectroscopic methods, which are currently being developed in our lab, seem to be the only way to understand the molecular level processes which take part on a single grain of catalyst and to establish fundamental structure-performance relationships and this is where the main emphasis of this project is placed.

Partnerzy:

 1. prof. Stan Kolaczkowski, Catalysis and Reaction Engineering Research Group, Bath University
 2. prof. Israel E. Wachs, Operando Molecular Spectroscopy & Catalysis Research Lab, Lehigh University
 3. prof. Andrzej Stankiewicz, TNO, Delft, Holandia
 4. dr hab. Andrzej Kołodziej, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
 5. prof. dr hab. Jacek Tyczkowski, Politechnika Łódzka, Wydział Inzynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Publikacja wyników projektu w czasopismach:

 1. A. Kołodziej, J. Łojewska, T. Łojewski, M. Iwaniszyn
  Short-channel structures of triangular cross-section, Int. J. Heat and Mass. Trans. 54 (2011) 3291-3295 (IF 2008 1.500)
 2. A. Kołodziej, J. Łojewska, J. Ochońska, T. Łojewski
  Short-channel structured reactor: experiments versus previous theoretical design, Chem. Eng. Proc. 50 (2011) 869-876 (IF 2009 1.742)
 3. A. Kołodziej, J. Łojewska, M. Jaroszyński, A. Gancarczyk, P. Jodłowski Heat transfer and flow resistance for stacked wire gauzes: experiments and modeling, J. Mass Heat Tranf (IF 2009 1.89)

Zespół:

Pracownicy:

 • dr Wiesław Roth
 • dr hab. Barbara Gil
 • dr hab. Wacław Makowski

Doktoranci:

 • mgr inż. Przemysław Jodłowski
 • mgr Arkadiusz Knapik

Doktoranci projektu:

 • mgr inż. Joanna Kryca
 • mgr Anna Rogulska
 • mgr inż. Marzena Iwaniszyn

Wiadomości dotyczące projektu:

EUROPACAT 2013

W dniach 1-6 września mgr Anna Rogulska uczestniczyła w międzynarodowej konferencji dotyczącej katalizy – EUROPACAT.

Czytaj więcej…

Inżynieria reaktorów chemicznych

W styczniu 2012 w ramach współpracy z prof. Andrzejem Kołodziejem IICh PAN Gliwice, osoby zajmujące się zagadnieniami reaktorów chemicznych (Joanna Ochońska i Przemysław Jodłowski)…

Czytaj więcej…

Mikrosympozjum Inżynieria Molekularna Katalizatorów

Mikrosympozjum Inżynieria Molekularna Katalizatorów, Łódź 2-3 czerwiec 2011. Komunikaty wygłosili Przemysław Jodłowski, Arkadiusz Knapik i Marzena Iwaniszyn. Joanna Łojewska i Andrzej Kołodziej nakreślili w swoich…

Czytaj więcej…

Artykuły z prasy związane z rozstrzygnięciem programu POMOST 2010

Rzeczpospolita Artykuł do pobrania: Mamo, są pieniądze na naukę Link do oryginału: http://www.rp.pl/artykul/542626.html

Czytaj więcej…