POMOST

Logo POMOST

PROGRAM POMOST
jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”,
Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”.
Program jest współfinansowany ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

Sprawozdania z realizacji projektu: http://wnioski.fnp.org.pl