Byli członkowie grupy

Byli członkowie Zespołu badawczego:

dr Jacek Bagniuk

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych 

dr Monika Koperska

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

dr Arkadiusz  Knapik

Kierownik Kliniki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej

mgr Anna Rogulska

dr inż. Roman Jędrzejczyk

Grupa badawcza Interakcji Roślin z Mikroorganizmami, Małopolskie Centrum Biotechnologii

dr Jackob Thomas

Freelance Conservation Scientist

dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK

Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej

dr inż. Joanna Kryca

dr Jakub Milczarek

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

dr Damian Chlebda

 
 
 
 

mgr Magdalena Chrzan

 
 
 

mgr inż. Ewelina Salamon