Kursy akademickie

Kierunek: Chemia zrównoważonego rozwoju

Chemia zrównoważonego rozwoju
Chemia nieorganiczna z elementami chemii ciała stałego
Głównym osiągnięciem współczesnej chemii jest umiejętność syntezowania materiałów o zadanej strukturze i właściwościach. Dlatego celem kursu jest wprowadzenie studenta w nowoczesne zagadnienia chemii nieorganicznej z zastosowaniem wiedzy w zakresie termodynamiki i kinetyki oraz chemii kwantowej zdobytej na kursie z podstaw chemii. Główny nacisk zostanie położony na zdobycie umiejętności przewidywania właściwości pierwiastków i związków chemicznych w oparciu o strukturę elektronową, teorię orbitali molekularnych, hybrydyzacji oraz na powiązanie tych właściwości z budową cząsteczki i strukturą materii. Część wykładu poświęcona będzie najnowocześniejszym zagadnieniom chemii nieorganicznej takim jak chemia związków boru i węgla w kontekście grafenu, fotochemia i nanochemia. Wykład będzie ilustrowany przykładami i pokazami.

Informacje dodatkowe

Strona kursu w USOS UJ: tutaj

Literatura

Obowiązkowa

1. A. Bielański, “Podstawy chemii nieorganicznej", (wydanie 6), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2018 Literatura uzupełniająca 2. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna – Cząsteczki, materia, reakcje, PWN, 2009

Dodatkowa

1. Chemia nieorganiczna – materiały do konwersatorium – Joanna Łojewska

Kierunek: Chemia

Chemia
Analiza instrumentalna (laboratorium)
Ćwiczenie „Nieniszcząca analiza pierwiastkowa. Analiza cieczy i ciał stałych z użyciem fluorescencji rentgenowskiej z rozpraszaniem energii":

Informacje dodatkowe

Strona kursu w USOS UJ: tutaj

Literatura

Materiały dodatkowe: