Książki

"Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi" - Platon

Spis opublikowanych przez nas opracowań w postaci monografii, bądź rozdziałów w monografii dla tematyki katalizy heterogenicznej oraz chemii konserwatorskiej.

Dostępność opracowań zależy od polityki wydawcy dotyczącej wolnego dostępu. Większość opracowań posiada swoją twardą kopię w Bibliotece Jagiellońskiej bądź wydziałowej bibliotece na Wydziale Chemii UJ.

Dla opracowań opublikowanych w wolnym dostępie podano link do pełnego tekstu.

Nep Cialis Bevatten geen of veel minder werkzame stof of afwezige erectie voor en tijdens het liefdesspel. Indigestie, zure reflux, zijn allemaal presenteren symptomen van maag-.