Książki

"Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi" - Platon

Spis opublikowanych przez nas opracowań w postaci monografii, bądź rozdziałów w monografii dla tematyki katalizy heterogenicznej oraz chemii konserwatorskiej.

Dostępność opracowań zależy od polityki wydawcy dotyczącej wolnego dostępu. Większość opracowań posiada swoją twardą kopię w Bibliotece Jagiellońskiej bądź wydziałowej bibliotece na Wydziale Chemii UJ.

Dla opracowań opublikowanych w wolnym dostępie podano link do pełnego tekstu.