Kataliza - publikacje

 1. P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, A. Gancarczykc J. Łojewska, A. Kołodziej

  New method of determination of intrinsic kinetic and mass transport parameters from typical catalyst activity tests: Problem of mass transfer resistance and diffusional limitation of reaction rate

  Chemical Engineering Science 162, 322-331, 2017 - DOI
 2. P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, M. Gierada, J. Łojewska

  In situ spectroscopic studies of methane catalytic combustion over Co, Ce, and Pd mixed oxides deposited on a steel surface

  Journal of Catalysis, Volume 350, June 2017, Pages 1-12, ISSN 0021-9517 - DOI
 3. Damian K. Chlebda, Przemysław J. Jodłowski, Roman J. Jędrzejczyk, Joanna Łojewska

  2D-COS of in situ μ-Raman and in situ IR spectra for structure evolution characterisation of NEP-deposited cobalt oxide catalyst during n-nonane combustion

  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy - DOI
 4. Andrzej Kołodziej, Joanna Łojewska

  “Strukturalne reaktory katalityczne w ochronie atmosfery: inżynieria i kataliza”

  Wydawnictwo Politechniki Opolskiej 2016, strony 1-209, ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-65235-53-4
 5. P. J. Jodłowski, R. J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, J. Tyczkowsk, , J. Kryca, A. Kołodziej, J. Łojewska

  Structure Effects on Activity of Plasma Deposited Cobalt Oxide Catalysts for VOC Combustion

  Topics in Catalysis, (2016). doi:10.1007/s11244-016-0618-7 - DOI
 6. B. Leszczyński, A. Garncarczyk, A. Wróbel, M. Piątek, J. Łojewska, A. Kołodziej, R. Pędrys

  Global and Local Thresholding Methods Applied to X-ray Microtomographic Analysis of Metallic Foams

  Journal of Nondestructive Evaluation, 35, 1-9, 2016 - DOI
 7. J. Kryca, M. Iwaniszyn, M. Piątek, P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, R. Pędrys, A. Wróbel, J. Łojewska, A. Kołodzie

  Structured Foam Reactor with CuSSZ-13 Catalyst for SCR of NOx with Ammonia

  Topics in Catalysis, 59, 887-894, 2016 - DOI
 8. J. Kryca, P. Jodłowski, M. Iwaniszyn, B. Gil, M. Sitarz, A. Kołodziej, T. Łojewska, J. Łojewsk

  Cu SSZ-13 Zeolite Catalyst on Metallic Foam Support for SCR of NOx with Ammonia: Catalyst Layering and Characterisation of Active Sites

  Catalysis Today, 268, 142-149, 2016 - DOI
 9. P.J. Jodłowski, D. Chlebda, E. Piwowarczyk, M. Chrzan, R.J. Jędrzejczyk, M. Sitarz, A. Węgrzynowicz, A. Kołodziej, J. Łojewska

  In situ and operando spectroscopic studies of sonically aided catalysts for biogas exhaust abatement

  Journal of Molecular Structure, 1126, 132-140, 2016 - DOI
 10. A. Gancarczyk, M. Piątek, M. Iwaniszyn, J. Kryca, B. Leszczyński, J. Łojewska, A. Kołodziej

  Struktura, wytwarzanie i zastosowanie pian stałych

  Przemysł Chemiczny, 10, 1821-1824, 2015
 11. J. Kryca, M. Piątek, A. Gancarczyk, M. Iwaniszyn, P. Jodłowski, J. Łojewska, A. Kołodziej

  Selektywna katalityczna redukcja tlenków azotu na katalizatorze zeolitowym osadzonym na pianie metalowej

  Przemysł Chemiczny, 9, 1602-1604, 2015
 12. R. Dyga, S. Witczak, A. Gancarczyk, M. Piątek, M. Jaroszyński, J. Łojewska, A. Kołodziej

  Piany metalowe jako alternatywny nośnik katalizatora w silnie egzotermicznych procesach utleniania katalitycznego

  Przemysł Chemiczny, 10, 1825-1827, 2015
 13. M. Iwaniszyn, J. Kryca, P. J. Jodłowski, M. Piątek, A. Gancarczyk, J. Łojewska, A. Kołodziej

  Novel Intense Metallic Monolith for Automotive Applications: Experimental Versus Numerical Studies

  Comptes Rendus Chimie, 18,1030-1035, 2015
 14. Jodłowski, P.J., Jȩdrzejczyk, R.J., Rogulska, A., Wach, A., Kuśtrowski, P., Sitarz, M., Łojewski, T., Kołodziej, A., Łojewska, J.

  Spectroscopic characterization of Co3O4 catalyst doped with CeO2 and PdO for methane catalytic combustion

  Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 131 (2014) pp.696-701
 15. Łojewska, J., Knapik, A., Jodłowski, P., Łojewski, T., Kołodziej, A.

  Topography and morphology of multicomponent catalytic materials based on Co, Ce and Pd oxides deposited on metallic structured carriers studied by AFM/Raman interlaced microscopes

  Catalysis Today 216 (2013) pp. 11-17
 16. Ochońska-Kryca, J., Iwaniszyn, M., Pia̧tek, M., Jodłowski, P.J., Thomas, J., Kołodziej, A., Łojewska, J.

  Mass transport and kinetics in structured steel foam reactor with Cu-ZSM-5 catalyst for SCR of NOx with ammonia

  Catalysis Today 216 (2013) pp. 135-141
 17. Jodłowski, P.J., Kryca, J., Iwaniszyn, M., Jȩdrzejczyk, R., Thomas, J., Kołodziej, A., Łojewska, J.

  Methane combustion modelling of wire gauze reactor coated with Co3O4-CeO2, Co3O4-PdO catalysts

  Catalysis Today 216 (2013) pp. 276-282
 18. Łojewska, J., Knapik, A., Kołodziej, A., Jodłowski, P.

  Far field combined AFM and micro-raman imaging for characterisation of surface of structured catalysts: Example of Pd doped CoOx catalysts on precalcined kanthal steel

  Topics in Catalysis 56 (2013) pp. 1088-1095
 19. Łojewska J., Kołodziej A.

  Advances in Catalyst and Process Design for Air Pollutants Abatement

  in: New and Future Developments in Catalysis: Catalysis for Remediation and Environmental Concerns, 2013, pp. 461-486
 20. Kołodziej A., Łojewska J.

  Engineering Aspects of Catalytic Converters Designs for Cleaning of Exhaust Gases

  in: New and Future Developments in Catalysis: Catalysis for Remediation and Environmental Concerns, 2013, pp. 257-279
 21. Ochońska, J., Rogulska, A., Jodłowski, P.J., Iwaniszyn, M., Michalik, M., Łasocha, W., Kołodziej, A., Łojewska, J.

  Prospective catalytic structured converters for NH3-SCR of NOx from biogas stationary engines: In situ template-free synthesis of ZSM-5 Cu exchanged catalysts on steel carriers

  Topics in Catalysis 56 (2013) pp. 56-61
 22. P. J. Jodłowski, R. Gołąb, J. Kryca, A. Kołodziej, M. Iwaniszyn, S. T. Kolaczkowski, J. Łojewska

  A Comparison Between Monolithic and Wire Gauze Structured Catalytic Reactors for CH4 and CO Removal from Biogas-Fuelled Engine Exhaust

  Topics in Catalysis, (2013), 55 - DOI
 23. Iwaniszyn, M. , Ochońska, J., Gancarczyk, A., Jodłowski, P., Knapik, A., Łojewska, J., Janowska-Renkas, E., Kołodziej, A.

  Short-channel structured reactor as a catalytic afterburner

  Topics in Catalysis 56 (2013) pp. 273-278
 24. Iwaniszyn, M. , Ochońska, J., Jodłowski, P., Łojewska, J., Matuszek-Chmurowska, A., Kołodziej, A.

  Microstructured reactor as a pre-turbo catalytic converter

  Topics in Catalysis 56 (2013) pp. 384-389
 25. Jodlowski, P.J. , Kryca, J., Rogulska, A., Gil, B., Iwaniszyn, M., Lojewska, J., Kołodziej, A.

  Advantages of a wire gauze structured reactor with a zeolite (Cu-USY) catalyst for NH3-SCR of NOx

  Chemical Engineering Journal 214 (2013) pp. 319-326
 26. Kołodziej, A., Lojewska, J., Iwaniszyn, M., Jodłowski, P., Ochońska, J., Rogulska, A., Gancarczyk, A., Matuszek-Chmurowska, A., Tyczkowski, J.

  Combustion of volatile organic compounds by using catalysts deposited on a wire gauze substrate (Article) [Dopalanie lotnych zwiazków organicznych na katalizatorach na nośniku siatkowym]

  Przemysł Chemiczny 91 (2012) pp. 2231-2234
 27. Kołodziej, A., Łojewska, J., Iwaniszyn, M., Jodłowski, P., Ochońska, J., Rogulska, A., Gancarczyk, A., Matuszek-Chmurowska, A.

  Transport masy i opory priaptywu dla etfótktokaniałowyeh sinusoidalnych wypełnień katalitycznych | [Mass transfer and flow resistance for sinusoidal short-channel catalytic internals]

  Przemysł Chemiczny 91 (2012) pp. 2074-2078
 28. Ochońska, J., Jodłowski, P., Iwaniszyn, M., Kołodziej, A., Łojewska, J.

  Projektowanie katalitycznego reaktora strukturalnego do redukcji tlenków azotu. Ocena aktywności i metody syntezy katalizatorów na bazie zeolitów podstawionych kationem miedzi [Structured reactor for NOx reduction. Activity and synthesis methods for structured zeoiitic pactangs exchanged with copper cation]

  Przemysł Chemiczny 91 (2012) pp. 1842-1845
 29. Ochońska, J., McClymont, D., Jodłowski, P.J., Knapik, A., Gil, B., Makowski, W., Łasocha, W., Kołodziej, A., Kolaczkowski, S.T., Łojewska, J.

  Copper exchanged ultrastable zeolite Y – A catalyst for NH3-SCR of NOx from stationary biogas engines

  Catalysis Today 191 (2012) pp. 6-11
 30. Iwaniszyn, M., Ochońska, J., Jodłowsko, P., Łojewska, J., Kołodziej, A.

  Bardzo krótkie monolity o przekroju trójka̧tnym dla szybkich reakcji katalitycznych [Very short monoliths of triangular cross-sectional channel shape for fast catalytic reactions]

  Przemysł Chemiczny 91 (2012) pp. 1435-1438
 31. Kołodziej, A., Łojewska, J., Jaroszyński, M., Iwaniszyn, M. , Ochońska, J., Jodłowski, P., Janus, B., Kleszcz, T.

  Racjonalna technicznie optymalizacja katalitycznych reaktorów chemicznych [Technically rational optimization of catalytic chemical reactors]

  Przemysł Chemiczny 91 (2012) pp. 1457-1462
 32. Kołodziej, A., Łojewska, J., Tyczkowski, J., Jodłowski, P., Redzynia, W., Iwaniszyn, M., Zapotoczny, S., Kuśtrowski, P.

  Coupled engineering and chemical approach to the design of a catalytic structured reactor for combustion of VOCs: Cobalt oxide catalyst on knitted wire gauzes

  Chemical Engineering Journal 200-202 (2012) pp. 329-337
 33. Kołodziej, A., Łojewska, J., Jaroszyński, M., Gancarczyk, A., Jodłowski, P

  Heat transfer and flow resistance for stacked wire gauzes: Experiments and modelling

  International Journal of Heat and Fluid Flow 33 (2012) pp. 101-108
 34. A. Kołodziej, J. Łojewska, T. Łojewski, M. Iwaniszyn

  Short-channel Structures of Triangular Cross-section

  International Journal of Heat and Mass Transfer (2011), 54 - DOI
 35. A. Kołodziej, J. Łojewska, J. Ochońska, T. Łojewski

  Short-channel Structured Reactor: Experiments Versus Previous Theoretical Design

  Chemical Engineering and Processing (2011) 50 - DOI
 36. J. Lojewska, A. Kolodziej, R. Kapica, A. Knapik, J. Tyczkowski

  In search for active non-precious metal catalyst for VOC combustion I. Evaluation of plasma deposited Co and Co/Cu oxide catalysts on metallic structured carriers

  Catal. Today 147S (2009), 94–98 - DOI
 37. J. Łojewska, A. Kołodziej, T. Łojewski, R. Kapica and J. Tyczkowski

  Structured cobalt oxide catalyst for VOC combustion. I. Catalytic and engineering correlations

  Appl. Catal. A: General 366 (2009) 206-211 - DOI
 38. A. Kołodziej, J. Łojewska

  Mass transfer for woven and knitted wire gauze substrates: Experiments and modeling

  Catal. Today 147S (2009), S120–S124 - DOI
 39. A. Kołodziej, M. Jaroszyński, B. Janus, J. Łojewska, T. Łojewski, T. Kleszcz

  Experimental study on pressure drop during fluid flow through wire gauzes

  Chem. Eng. Comm. 196 (2009) 932-949 - DOI
 40. A. Kołodziej, J. Łojewska

  Flow resistance of wire gauzes

  American Institute of Chemical Engineers Journal AIChE J 55 (2009) 264-267 - DOI
 41. J. Łojewska, A. Kołodziej, T. Łojewski, R. Kapica, J. Tyczkowski

  Cobalt catalyst deposited on metallic microstructures for VOC combustion: preparation by non-equilibrium plasma

  Catal. Com. 10 (2008) 142-145 - DOI
 42. J. Łojewska, J. Wasilewski, K. Terelak, T. Łojewski, A. Kołodziej

  Selective oxidation of methylal as a new catalytic route to concentrated formaldehyde. Reaction kinetic profile in gradientless flow reactor

  Catal. Com. 9 (2008) 1833-1837 - DOI
 43. A. Kołodziej, J. Łojewska, T. Kleszcz

  Structured catalytic reactor for VOC combustion

  Polish J. Chem. Technol. 9/1 (2007) 10-14 - DOI
 44. J. Łojewska, A. Kołodziej, J. Żak

  Cobalt oxide catalyst on metallic structured reactor filling for VOC combustion as an alternative to noble metal catalysts

  Polish J. Chem. Technol. 9/1 (2007) 15-19 - DOI
 45. J. Wasilewski, J. Nowicki, K. Terelak, J. Perkowski, J. Łojewska

  Optymalizacja procesu utleniania metylalu do formaldehydu

  Przemysł Chemiczny 5 (2007) - DOI
 46. J. Tyczkowski, R. Kapica, J. Łojewska

  Thin cobalt oxide films for catalysis deposited by plasma enhanced metal-organic chemical vapor deposition

  Thin Solid Films 515 (2007) 6590-6595 - DOI
 47. A. Kołodziej, J. Łojewska

  Microstructured Catalytic Reactor for VOC Combustion: Design, Evaluation and Examination

  Chem. Eng. Proc. 46 (2007) 637-644 - DOI
 48. A. Kołodziej, J. Łojewska

  Prospect of compact afterburners based on metallic microstructures. Design and modelling

  Topics in Catal. 42-43 (2007) 475-480 - DOI
 49. A. Kołodziej, J. Łojewska, M. Jaroszyński

  Reaktory strukturalne dla procesów dopalania katalitycznego, Structured reactors for catalytic combustion

  Przemysł Chemiczny 8-9 (2006) - DOI
 50. J. Łojewska, P. Dynarowicz-Łątka, A. Kołodziej

  Preparation, characterization and deposition of Langmuir-Blodgett Co, Al organic films for the catalytic applications

  Thin Solid Films 495 (2006) 299-307 - DOI
 51. J. Łojewska, B. Źrałka, W. Makowski, R. Dziembaj

  Promoting methane partial oxidation. Homogenous additives impact on formaldehyde yield on vanadia catalyst

  Catal. Today, 101 (2005) 73-80 - DOI
 52. J. Łojewska, A. Kołodziej, P. Dynarowicz-Łątka, A. Wesełucha-Birczyńska

  Engineering and chemical aspects of the preparation of microstructured cobalt catalyst for VOC combustion

  Catal. Today, 101 (2005) 81-91 - DOI
 53. J. Łojewska, A. Kołodziej, P. Dynarowicz-Łątka, A. Wesełucha-Birczyńska

  Microstructured cobalt catalyst for VOC combustion. Preparation of active catalytic surface

  Polish J. Chem. Tech. 2 (7) (2005) 31-39
 54. A. Kołodziej, J. Łojewska

  Optimization of structured catalyst carriers for VOC combustion

  Catal. Today 105 (2005) 378-384 - DOI
 55. J. Łojewska, A. Kołodziej, J. Żak, J. Stoch

  Pd/Pt promoted Co3O4 catalysts for VOCs combustion. Preparation of active catalyst on metallic carrier

  Catal. Today 105 (2005) 655-661 - DOI