Patenty

  1. A. Kołodziej, J. Łojewska, Strukturalne wypełnienie katalityczne, nr zgłoszenia 784/775 (2006)
  2. J. Tyczkowski, R. Kapica, J. Łojewska, A. Kołodziej, „Sposób wytwarzania cienkiej warstwy materiału katalitycznego na podłożach z materiału przewodzącego prąd elektryczny”, nr zgłoszenia P-389387 (2009)
  3. Joanna Łojewska, Tomasz Łojewski, Jacob L. Thomas, Roman J. Jędrzejczyk, Dominika Pawcenis, Barbara Gil, Jakub M. Milczarek, Katarzyna Turnau, Andrzej Kołodziej, Materiał nanokompozytowy, sposób wytwarzania materiału nanokompozytowego oraz jego zastosowanie, numer P.408177; data rejestracji: 09.05.2014 r.,
  4. Joanna Łojewska, Tomasz Łojewski, Jacob L. Thomas, Roman J. Jędrzejczyk, Dominika Pawcenis, Barbara Gil, Jakub M. Milczarek, Katarzyna Turnau, Andrzej Kołodziej, Modyfikowany materiał nanokompozytowy, sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie, numer P.411409, data rejestracji: 27.02.2015 r
  5. Joanna Łojewska, Tomasz Łojewski, Jacob L. Thomas, Roman J. Jędrzejczyk, Dominika Pawcenis, Barbara Gil, Jakub M. Milczarek, Katarzyna Turnau, Andrzej Kołodziej, Modified nanocomposite material, method for its production and its application, PCT/IB2015/053408,