Zestaw do charakterystyki katalizatorów

charakterystyka materiałów

Zestaw do charakterystyki katalizatorów
  • wielkoseryjne testowanie aktywności katalitycznej badanych materiałów (high throughput analysis)
  • charakterystyka zdolności sorpcyjnych oraz porowatości katalizatorów

Model CATLAB prod. Hiden Analytical,  analiza gazów kwadrupolowym spektrometrem masowym, mikroreaktor z regulowanymi 4 liniami gazowymi (MFC) oraz dozownikiem par, programowalny piec (pomiary TPR, TPD, termicznie programowana reakcje)