Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej ED-XRF

Analiza pierwiastkowa

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej ED-XRF

Spektroskopia fluorescencji rentgenowskiej (XRF) służy do analizy pierwiastkowej (w posiadanym urządzeniu – Lat. pow. 11). Tą techniką można analizować zarówno ciała stałe jak i ciecze. Posiadany spektrometr charakteryzuje się wysoką czułością, dzięki czemu w wielu przypadkach mogą być mierzone nawet śladowe zawartości pierwiastków.

Spektrometr ED-XRF Quant’X Thermo Electronics, możliwość przepłukiwania He oraz stosowania próżni.