UV-VIS

Pomiar widm odbiciowych

UV-VIS

Spektrometr ze sferą integrująca pozwala na rejestrację widm ciał stałych dla płaskich próbek rozpraszających światło.

Aparatura może być wykorzystywana w badaniach m.in. degradacji papieru, jedwabiu i barwników na różnych podłożach, a także powierzchni katalizatorów.

Spektrometr UV/VIS Nicolet Evolution 600  ze sferą integrującą do pomiarów odbiciowych.