TD-GC/MS

Rozdzielanie i identyfikacja substancji

Chromatograf gazowy THERMO/Finnigan TRACE DSQ z kwadrupolowym spektrometrem masowym (do 1050 amu) i detektorem FID.

Podawanie próbek – termodesorber PERKIN-ELMER (Turbomatrix 300TD) oraz zestaw do Solid Phase Micro Extraction (SPME) prod. SUPELCO.