TD-GC/MS

TD-GC/MS

TD-GC/MS

  • Post by:
  • 18 czerwca 2013
  • Comments off

Rozdzielanie i identyfikacja substancji


Parametry:

Chromatograf gazowy THERMO/Finnigan TRACE DSQ z kwadrupolowym spektrometrem masowym (do 1050 amu) i detektorem FID. Podawanie próbek – termodesorber PERKIN-ELMER (Turbomatrix 300TD) oraz zestaw do Solid Phase Micro Extraction (SPME) prod. SUPELCO.


Categories: