Spektrometr mas fazy gazowej Cirrus™2

Spektrometr mas fazy gazowej Cirrus™2

detekcja gazów

Cirrus ™ 2 jest narzędziem do monitorowania i analizy gazów i mieszanin gazowych oraz zanieczyszczeń śladowych gazów procesowych on-line; oparów rozpuszczalnika; węglowodorów; składników atmosfery i gazów nieorganicznych (w tym korozyjnych); freonów i gazów szlachetnych.

Kompozycje gazowe mogą być śledzone w szerokim zakresie dynamicznym (ppb do poziomów procentowych) z prędkością do 250 punktów danych na sekundę. Opcja ogrzewania wlotu kapilary zapewnia szybką reakcję na zmiany składu gazu.


Parametry:

Cirrus™2 Benchtop Atmospheric Pressure Gas Analysis System – Quadrupole Mass Spectrometry, firmy MKS


Categories: