Sonikator

Sonikator

Sonikator

  • Post by:
  • 17 czerwca 2013
  • Comments off

Wspomaganie reakcji, preparatyka

Generator ultradźwięków niewykorzystywany jest do poprawiania homogeniczności i dystrybucji materiałów na etapie preparatyki, wytwarzania nanocząstek materiału i wspomagania reakcji chemicznych.

Generator przekształca prąd elektryczny na sygnał 20 kHz, który napędza przetwornik piezoelektryczny. Sygnał elektryczny przekształcany jest przez przetwornik w drgania mechaniczne wynikające z właściwości wewnętrznych kryształów piezoelektrycznych. Powstała wibracja jest wzmacniana i przesyłana w dół sondy, na końcu której specjalna końcówka rozszerza się i kurczy w trakcie procesu. Odległość na jaką końcówka jest wychylana zależy od wybranej wartości amplitudy przez użytkownika. W cieczy, gwałtowne drgania końcówki powodują tworzenie się, rozrost i kawitację (gwałtowne załamanie) mikroskopijnych pęcherzyków. Załamanie tysięcy pęcherzyków kawitacyjnych wyzwala ogromną energię w polu kawitacji. Erozja i wstrząsy efekt załamania bańki kawitacji jest podstawowym mechanizmem działania sonikatora na materiały.


Parametry:

Generator ultradźwięków QSonica S-4000 stosowany działający przy częstotliwości 20 kHz. Wyposażony w standardową głowicę 1/2” oraz mikrogłowicę  1/8” oraz system kontroli temperatury.


Categories: