Moduł do badania fluorescencji preparatów do mikroskopu optycznego

Moduł do badania fluorescencji preparatów do mikroskopu optycznego

Wzbudzanie fluorescencji materiałów

Moduł do badania fluorescencji w mikroskopie optycznym składa się ze źródła światła, elementów niezbędnych do wprowadzenia wiązki światła do mikroskopu, dzielnika światła oraz obiektywu UV. Jako źródło światła wykorzystywana jest lampa Leica EL6000 o następujących parametrach: widmo sięgające 300 nm, czas życia żarówki ok. 2000 h, regulowana moc, wbudowany wyłącznik o czasie reakcji 6 ms. Jako dzielnik światła zastosowano filter cube A, z ekscytacją próbki światłem z zakresu 340-380 nm i filtrem odcinającym zbierane światło przy 425 nm. Do obserwacji fluorescencji w ultrafiolecie mikroskop wyposażono w obiektyw Leica HCX FL PLAN 10x/0.25. Opisywane elementy zainstalowane zostały na mikroskopie optycznym Leica DM2000, przeznaczonym do obserwacji próbek w świetle przechodzącym i odbitym, z obserwacją w ciemnym i jasnym polu, w świetle spolaryzowanym, kontraście fazowym, uzyskiwane powiększenia: od 40 do 400x.


Parametry:

  • obiektyw Leica HCX FL PLAN 10x/0.25
  • lampa Leica EL6000


Categories: