Mikroskopy optyczne

Mikroskop optyczny

Mikroskopy optyczne

  • Post by:
  • 18 czerwca 2013
  • Comments off

Badania mikropróbek

Mikroskop optyczny składa się ze źródła światła, elementów niezbędnych do wprowadzenia wiązki światła do mikroskopu, dzielnika światła oraz obiektywów. Jako źródło światła wykorzystywana jest lampa halogenowa bądź lampa do wzbudzania fluorescencji Leica EL6000 o następujących parametrach: widmo sięgające 300 nm, czas życia żarówki ok. 2000 h, regulowana moc, wbudowany wyłącznik o czasie reakcji 6 ms. Mikroskop optyczny Leica DM2000, przeznaczony jest do obserwacji próbek w świetle przechodzącym i odbitym, z obserwacją w ciemnym i jasnym polu, w świetle spolaryzowanym, kontraście fazowym, uzyskiwane powiększenia: od 40 do 400x.


Parametry:

  • LEICA DM2000 z kamerą cyfrową LEICA (epi, BF, DF, phase, pol, 40-400x) i zestawem do obserwacji fluorescencji (lampa LEICA EL6000)
  • mikroskop stereoskopowy prod. OLYMPUS, model SZ51


Categories: