Microfadeometer

mikrofadometr

Microfadeometer

  • Post by:
  • 18 czerwca 2013
  • Comments off

Badania odporności na światło, światłotrwałość

Microfadeometer – urządzenie do punktowego badania odporności na działanie światła z jednoczesnym pomiarem zmiany barwy (microfadeometer lub light-ageing fiber-optics reflection spectroscopy)

Światłowodowy układ do starzenia światłem w mikroskali z jednoczesną detekcją widma w zakresie widzialnym (FORS, Fiber Optics Reflectance Spectroscopy). Aparatura wykorzystywana jest do badania światłotrwałości barwników w próbkach modelowych oraz w obiektach zabytkowych.

Więcej na temat tej techniki można poczytać w: Tomasz Łojewski, Roman Gołąb, Jacob L. Thomas; Mikrofedometria – sposób na wyznaczanie światłotrwałości oryginałów; w Notes Konserwatorski 15; s. 97-102; Warszawa 2012; ISSN 1509-5681 T. Łojewski, J.Thomas, R. Gołąb, J. Kawałko and Joanna Łojewska, Light ageing with simultaneous colorimetry via fibre optics reflection spectrometry, Review of Scientific Instruments (2011), 82(7)


Parametry:

Konstrukcja własna

 


Categories: