Kamera hierspektralna

Kamera hierspektralna

Obrazowanie hiperspektralne w zakresie UV-VIS-NIR

Spośród szerokiego spektrum fizykochemicznych metod analizy materiałów w badaniach na rzecz konserwacji dzieł sztuki i zabytków szczególną rolę odgrywają metody nieinwazyjne. Obrazowanie hiperspektralne (Hyperspectral imaging, HSI) pozwala uzyskiwać cenne dane analityczne w sposób bezkontaktowy, dla całego obiektu, niezależnie od jego wymiarów (od mikro do makro skali). W technice HSI rejestruje się widmo ciągłe dla każdego piksela tworzącego obraz cyfrowy. W zależności od stosowanego rozwiązania technicznego (detektor, źródło światła) zakres spektralny może obejmować długości fali od ultrafioletu do średniej podczerwieni. W pojedynczym pomiarze uzyskuje się olbrzymi zespół danych (datacube), który można poddawać następnie obróbce i analizie jakościowej oraz ilościowej, pozwalającej w zależności od badanego obiektu – m.in. na zróżnicowanie i identyfikację kolorantów, uczytelnienie treści badanego dokumentu, ujawnienie elementów zakrytych itd. HSI umożliwia wykrywanie zmian w obiektach, zanim będą one widoczne ludzkim okiem, co umożliwia ocenę i optymalizację procedur konserwatorskich oraz monitorowanie wpływu warunków przechowywania i ekspozycji na obiekt.

Więcej na temat obrazowania można poczytać w rozdziale: Obrazowanie hiperspektralne w analizie dokumentów i konserwacji sztuki; Damian K. Chlebda, Tomasz Łojewski; w Notes Konserwatorski 18; ISSN 1509-5681; Wydawnictwo Biblioteki Narodowej; Warszawa 2016; pp.55-75  


Parametry:

Skanująca kamera hiperspektralna dla zakresu 400-1000 nm prod. Headwall Photonics (Hyperspec VNIR C-Series), z optycznie stabilizowanym halogenowym oświetlaczem liniowym prod. Fiberoptics oraz zmotoryzowanym układem przesuwu próbki prod. Conix Research.


Categories: