in-situ UV-VIS

in-situ UV-VIS

badania widm elektronowych

Rozwinięta konfiguracja układu pozwala na prowadzenie badań w różnych trybach pracy stosując jedno stanowisko pomiarowe: – standardowy pomiar w warunkach ambient w zakresie (200-250 do 800-1000 nm) ze sferą całkującą – pomiar temperaturowy w zakresie VIS (400-800) przy zastosowaniu układu z obiektywem – pomiar temperaturowy w zakresie UV-VIS-NIR przy zastosowaniu sondy temperaturowej Do pomiarów temperaturowych wykorzystywany jest reaktor do pracy wysokotemperaturowej w przepływie reagentów High Temperature Reaction Chamber firmy Harrick. Wysokorozdzielczy spektrometr pozwala prowadzić pomiary np. plazmy dającej wąskie pasma spektralne.


Parametry:

– Spektrofotometr światłowodowy 190-800 nm o rozdzielczości 0.06 nm (przestrajalny) ASP-150 prod. Avesta (Rosja)

– Spektrometr AvaSpec-ULS3648 prod. Avantes

– Sonda do pomiarów obiciowych w wysokiej temperaturze FCR-7UV400-2-ME-HTX, prod. Avante

– Zestaw światłowodów

Źródła światła:
– lampa AvaLight-D(H)-S Deuterium-Halogen Light Sources prod. Avantes
– lampa kalibracyjna Ar/Hg model STE-SL2, prod. StellarNet
– lampa ksenonowa prod. Instytut Fotonowy
– lampy halogenowe i deuterowe, prod StellarNet i Ocean Optics


Categories: